OBRAČUN

obračun

Aj bilo bi vreme za vreme
sve duže već bivaju sene
jesen mi minu mraz već blista
na drveću mom drvetu ni lista
ni koren više nije žedan
aj da je dobrog vina za san

Na šta to da se kaže hvala
možda samo reč oproštaja
dok živeh bejah nezadovoljan
ako je otići mogu zadovoljan
nek veruje ko hoće bolje
nek dela više širno mu polje
nek peva ako zna kasnije
nek gleda ako zna jasnije
nek krikne ako zna glasnije

aj već je vreme za vreme
vreme da se računi srede
što bi bi toliko i toliko
sve u svemu baš nikoliko
ako treba priznaću ja tiše
hteo sam više

mada kunem i mada sam nezadovoljan
već znam da je san nedostižan
kad već znam da ne umirem smiren
ja sam pomiren

aj bilo bi vreme za vreme
mene su već nadrasle sene
naum mi beše lep čist i svet
sad želim samo topli krevet
te da svoju letinu kukolj
po svetu rasejem

aj bilo bi vreme za obračun
ne potražujem dugujem

S mađarskog preveo Mladen Leskovac