USPEŠAN EKSPERIMENT

Posle 23 godine, obavljen je rusko-srpski projekat – prenos misli na daljinu, iz Novosibirska u Rusiji do Beograda. Organizator događaja je MCNT – Međunarodni centar za istraživanje nasleđa Nikole Tesle.

 

Nedavno pismo ruskih naučnika da je MCNT u Beogradu „sposoban da objedini sve naučnike planete, čiji su radovi direktno ili indirektno povezani sa radovima Nikole Tesle“, dalo je novi podsticaj MCNT da organizuje drugi istorijski eksperiment prenosa misli na daljinu iz Novosibirska u Beograd po tehnologiji Tesle.

prenos misli na daljinu

MCNT je otvoren na Božić 2013 godine u Beogradu i privukao je pažnju srpske, ruske i međunarodne javnosti svojim ciljevima i zadacima. Direktor ovog Centra je mr Milka Kresoja.

Eksperiment je izveden pod nazivom „Tesla-Kozirjev-Kaznačeev“

Ako pođemo od toga da je Tesla hteo svu planetu da prevede na jedinstvenu rezonantnu strukturu takvih vibracija, svojstvenih drugim realnostima i verovatno tako hteo da ubrza evoluciju i svest čovečanstva, može se zaključiti da bi, koristeći Tesline radove, mogli doći do novog duhovnog sveta čoveka, koji je saznao tajnu vremena i pronikao do savršenijih nivoa kosmičkog postojanja. U tom smislu i govorimo da je rad Tesle besmrtan!

Tesla je počeo da stvara kvantnu fiziku, fiziku električnog etra, koja je Tesli trebala da objasni ne samo električne, već i spiritualne pojave, svedokom i učesnikom kojim je bio i sam Tesla.

Podsetimo samo na izrečenu misao poznatog indijskog filozofa Vivekanande, posle susreta delegacije guru sveštenika sa Teslom u njegovoj laboratoriji da su sreli „Teslu, kao najveću spiritualnu ličnost, čije je poreklo dublje od porekla samih indijskih bogova“. Tesla je duhovna energija i predstavlja milost Stvaraoca, te zato i govorimo da je Tesla univerzalna, kosmička pojava ispoljavanja i duhovnih energija,koje pomažu čovečanstvu. Tesla je dao naučno tehničke osnove za jedan novi svet, za novu civilizaciju,a na nama je da se oko njegove sveopšte ideje ujedinimo svi u svetu. Mi Srbi, treba da se približimo toj novoj Teslinoj epohi i da postanemo njen deo. Jer, srpski narod je već po opredeljenju nadaren tom potencijalnom, vaseljenskom energijom i geografskim, istorijskim i civilizacijskim kodom, koji treba da mu pomognu, da se izbori za početak nekog svog „zlatnog vinčanskog doba“, koje mu i pripada.

Živimo u vreme velikih promena ili kraja nekog i početka novog doba, novi veliki ciklusi mogu doprinti razvoju nove svetske epohe, ere moćne evolucije čovečanstva. Bez Tesle, teško se može razumeti taj put u vaseljenu i u drugo vreme.

Zato se Teslino nasleđe ne sme ograničavati samo na njegov rad i epohalna otkrića u elektrotehnici. Planetarna suština Teslinog nasleđa sastoji se u njegovom shvatanju ČOVEKA i SILE NjEGOVE MISLI. To je TESLINA ODA ČOVEKU ! “Čovek zaista može sve, ali za sada još ne ume! Naš svet je još ne probuđen, on još spava. Da li ga treba i kako probuditi? A kada se čovek preobrazi, moći će sve, pa i da leti, da mašta svojim savršenim mislima. Da stiže svuda, da razume sve, da čini sve što želi, da živi u slozi sa drugim ljudima, koji će takođe moći sve, da bude u ljubavi sa celim Univerzumom“. Zato „ planetu možemo napojiti ne samo elektricitetom, već i mentalnim energijama MIRA I LjUBAVI“ (Tesla)

„Veliki je čovek onaj,koji svojim umnim darovima, natkriljuje ostale ljude i sve to kruniše ljubavlju prema čovečanstvu da mu pomogne da što pre izađe iz bede.“ (Tesla)

„JEDINA MI JE ŽELjA OSTAVITI NEZABORAVNU PORUKU VEKOVIMA“ (Tesla)

sala

Zainteresovani posetioci u Ruskom domu, 28. oktobra 2016. godine

Teslin imenjak NIKOLAJ KOZIRJEV (1908-1983) je velika tajna ruske nauke. Astrofizičar, sa pogledima na svet sličnim Tesli. Po njemu sva fizička materija se formira iz etra, nevidljive, ali s v e s n e energije. (Tesla je u eksperimentima u Kolorado Sprinsgu otkrio da elektricitet ima neku svesnost). Kozirjev je razradio naučnu teoriju, po kojoj je VREME, fizički proces, koji održava život u svemiru. Nebeske zvezde i planete su mašine, koje proizvode energiju, a kao „sirovina“ im služi vreme. Ono ima sposobnost da produži aktivnost i životnu sposobnost objekta, Što duže postoji objekat, to on ima veću sposobnost ka produženju postojanja. Kozirjev je izučavao tzv. suptilne energije, koje je nazivao neelektromagnetne i negravitacione energije.

Polazeći od Kozirjevog shvatanja da u svemiru postoji neko prostranstvo (o tome su pisali i Aristotel i dr i Tesla) ispunjeno energo informacionim tokovima, koji se mogu aprsorbovati, reflektovati, a „gustina vremena“ se može povećati „fokusirajući“ vreme u ogledalima, ruski akademik Kaznačeev Vlailj iz Novosibirske akademije medicinskih nauka je sa svojim saradnicima i dr medicinskih nauka Aleksandrom Trofimovim, napravio tzv. Kozirjevo ogledalo. Izučavali su uzajamno delovanje čovekove svesti sa informacionim poljem i taj uticaj na harmonizaciju fizičkog i psihičkog stanja čoveka. Tako su Kozirjeva ogledala posebna psihofizička zona, koja aktivira izmenjeno stanje svesti. Pretpostavlja se da ogledala fokusiraju neku nevidljivu energiju i aktiviraju određene zone mozga i samim tim uvode čovekovu svest u neko prošireno stanje. Čoveku u tom trenutku postaju dostupne informacije, koje nije mogao da primi svojim čulima.

Možda su Kozirjeva ogledala taj tanani uređaj, koji će nam dati novi impuls u poznavanju tajne vremena i čovečije psihe, u shvatanju suštine čovekovog razuma i mesta čoveka na našoj planeti i njegovog uzajamnog dejstva sa Kosmičkim razumom.

I ne samo to. O tome drugom prilikom.

EKSPERIMENT – „KOZIRJEVA OGLEDALA“ – PRODOR U BUDUĆNOST

Istorija prvih zajedničkih rusko srpskih projekata polazi od 1993. godine, kada je između ljudi, koji su se okupili u Galeriji ikona u Novosibirsku i u Centru Sava u Beogradu, a po blagoslovu tadašnjeg patrijarha Pavla, na dan Bogojavljanja, 19. januara bio uspostavljen, preko ogledala Kozirjeva, duhovno-intelektualni most između dva etnički bliska naroda ruskog i srpskog. Ljudi koji su sedeli u sali Sava centra, primili su poruku, simbol, koju je kompjuter u Novosibirsku, slučajnim načinom, odabrao iz 77 raznih znakova. Bio je to najuspešniji eksperiment, ikada izveden, u prenosu misli na daljinu. Inače, globalni takav projekat, naučnici Kaznačeev i Trofimov su izveli u 12 zemalja sa 5000 učesnika, što do sada nije izveo nijedan naučni tim.

Tako je Beograd ušao u istoriju prenosa misli na daljinu!

Drugi takav eksperiment se opet desio u Beogradu 23 godine kasnije.

učesnici skupa

Učesnici eksperimenta prenosa misli na daljinu

U prepunoj sali ruskog doma, sa oko 500 gledalaca i svedoka, 28. oktobra 2016. godine, uveče, strogo po vremenu u 18 sati i 50 minuta, obavljen je eksperiment prenosa misli na daljinu iz ogledala Kozirjeva u Novosibirsku u Beograd.

Pre toga, kompjuteru u Novosibirsku je dato 25 simbola da bira jedan od njih, slučajnim izborom, koji će čovek, koji se nalazi u Kozirjevom ogledalu, po uspostavljenom duhovnom mostu Novosibirsk-Beograd, predati prisutnim u sali u Ruskom domu!

Ono što je neizostavno napomenuti, do momenta izbora simbola kompjutera, iz Beograda je preko Tesline zavojnice, koju je napravio dipl. inženjer Goran Marjanović, na koju je stavio sliku Teslinog tornja, a u isto vreme sliku Teslinog tornja sebi predstavio kao željeni misaoni obrazac i dipl. inž. Spasoje Vlajić, nezavisno jedan od drugog, da baš to bude taj simbol, koga će izabrati kompjuter, je u potpunosti uspeo eksperiment sa naše strane! Kompjuter je od 25 raznih simbola izabrao taj jedan – Teslin toranj, slika koja je poslata iz Beograda!

Eksperiment je trajao 10 minuta! Ljudi u sali u Ruskom domu, uronjeni u Kosmičku tišinu predali su 93 papira, sa nacrtanim simbolima, koje su oni dobili. Ostali prisutni su, ili ustručavali ili nisu stigli da uzmu papire za crtanje, čekali rezultat…

Od 93 listića na 11 je bilo 100% tačno nacrtan Teslin toranj! Ostali su imali interesantno nacrtane simbole u obliku polulopte (a na Teslinom tornju na vrhu je polulopta), crtali su neko drveće-krošnju i stablo (što na neki način podseća na Teslin toranj), ukratko gotovo od 100 ljudi niko nije promašio temu!

listići

Listići sa nacrtanim Teslinim tornjem

U faktore koji su inicirali uspešan rezultat PRENOSA MISLI NA DALjINU PO TEHNOLOGIJI TESLE, mogu se navesti i sinhrono uključenje aparata, koji je napravio po crtežima Tesle, dipl. ing. telekomunikacija GORAN MARJANOVIĆ i učešće u duhovnom kanalu prof. fizike i tehnologije svesti, autora knjige „Tesla-čovek anđeo“ SPASOJA VLAJIĆA! POSLATA IZ BEOGRADA, ENERGO-INFORMACIONA SIMBOLIKA JE BILA TOLIKO SILNA DA JE OSTALA U KOZIRJEVIM OGLEDALIMA U NOVOSIBIRSKU JOŠ 12 SATI!!! TU INFORMACIJU SU PRIMALI LjUDI KOJI SU UŠLI U KOZIRJEVO OGLEDALO U NOVOSIBIRSKU TOKOM KONTROLNOG ISPITIVANjA.

10, 12 i 13. decembra 2016. godine se nastavlja eksperiment prenosa misli na daljinu iz Novosibirska u Srbiju, pre svega, a i šire. Rezultate ćemo videti 14 decembra. Očekuje se veliki broj učesnika ovog projekta!

To govori o našem i duhovnom veoma čvrstom uzajamnom odnosu sa ruskom zemljom. Beograd pokazuje da jeduhovno spreman da otvori eru Tesline civilizacije.

Autor: Milka Kresoja, direktor Međunarodnog Centra za istraživanje nasleđa Nikole Tesle, Beograd-Moskva-Novosibirsk