PRIČA O LOVCU

Pouka Svetog starca Siluana ukazuje na to da se put smirenja stiče na veoma jednostavan način. „Budi zadovoljan onim što ti se da, pa ćeš živeti sa Bogom“, poučava nas mudri sveti starac.

 

Veliki broj ne samo duhovnih, već pravih životnih mudrosti ostavio nam je značajni pravoslavni misionar Sveti starac Siluan Atonski. Iz bogate riznice njegovih pouka izdvojili smo priču o sticanju smirenja jednostavnim načinom – biti zadovoljan onim što je već pruženo.

put smirenja

Neki lovac je voleo da odlazi u šumu i polja, radi lova na divljač.

Jednog dana, tragajući za plenom, on se pope na jedno strmo brdo i, umorivši se, sede na jedan veliki kamen da se odmori. Videći kako jato ptica preleće sa jednog brežuljka na drugi, pomisli:

”Zašto Bog čoveku nije dao krila da leti?”

U tom trenutku naiđe jedan smireni pustinjak i, saznavši za lovčeve misli, reče mu:

“Eto ti razmišljaš o tome zašto ti Bog nije dao krila. No, i kad bi ih imao, i onda bi bio nezadovoljan i rekao bi:

‘Krila su mi slaba i ne mogu s njima da odletim do neba, da vidim šta je tamo’.

A kad bi imao tako jaka krila, da bi se mogao uzneti do neba, i tada bi bio nezadovoljan i rekao bi:

‘Ja ne razumem šta se dešava na nebu!’

A kad bi ti se dao razum, opet bi bio nezadovoljan i rekao bi:

‘Zašto nisam anđeo?’

Kad bi postao anđeo, i onda bi bio nezadovoljan i rekao bi:

‘Zašto mi Bog ne da da upravljam nebom?’

A kad bi ti dao da upravljaš nebom, ni time se ne bi zadovoljio i zahtevao bi još više. Zato uvek smiravaj sebe i budi zadovoljan onim što ti se da, pa ćeš živeti sa Bogom”.

Priznavši da isposnik govori istinu, lovac zablagodari Bogu što mu je poslao monaha, koji ga je urazumio i otkrio mu put smirenosti.