ЉУЉАШКИЦЕ МОЈА

љуљашкице

Ах, ти, љуљашко моја, моја птицо бела,
према небу летиш као полудела.
Чврсто те грлим да полетимо нас две,
очима да стигнем највише врхове.

Колико те волим, љуљашко моја мила!
Ветар да гоним ти си учинила.
Дај да те загрлим, да се заљуљам,
сунце да стигнем, с птицама да певам!

Да не губим време, лети, слатка љуљашко!
Ускоро ћу да порастем, детињство је кратко!

 

ЛЮЛЧИЦЕ МОЯ – Генка Богданова

Ах, ти, люлко моя, моя птицо бяла,
към небето литваш като пощуряла.
Силно те прегръщам да политнем двете,
със очи да стигнем даже върховете.

Колко те обичам, моя люлко мила!
Вятъра да гоня ти ми даваш сила.
Дай да се прегърнем, да се залюлеем,
слънцето да стигнем, с птиците да пеем!

Да не губим време, литвай, люлко сладка!
Скоро ще порасна, детството е кратко!

Препев са бугарског језикa: Веселинка Стојковић