PAMETNA UPOTREBA SMARTFONA

Class Dojo je poput mosta koji pomaže da se roditelj i nastavnik ujedine, a sve sa ciljem da deca sutradan budu, pre svega, dobri ljudi.

 

Telefoniranje (običan poziv ili video), pisanje poruka (SMS, Whatsapp, Viber, Telegram), igranje različitih vrsta pa i edukativnih igara, neretko i učenje stranih jezika, rokovnik, podsetnik, lični asistent, muzika, pa i filmovi i knjige – sve ovo znači da se telefon uvukao u sve sfere čovekovog života. A u nastavi?

class dojo

U nastavi, u srpskoj školi, telefon (neretko) smeta. Školstvo uporno pokušava da „zaštiti“ učionicu i proces edukacije mladih od negativnih uticaja ovih sprava. Međutim, deca su uporna. Ona donesu svoje mobilne telefone i kriju u futrole ili ispod klupe, bežeći od stvarnosti igrajući igrice, međusobno se dopisujući i slično.

Istraživanja pokazuju da veoma mali broj edukatora koristi modernu tehnologiju u nastavi u Srbiji. Treba otići dalje od suvoparnih powerpoint prezentacija koje nisu ništa drugo do teksta u boji i slika koje nisu u vezi sa gradivom (naravno, ima tu i odličnih primera prezentacija koje drže pažnju učenika, ali su, priznajte, veoma retki).

U zemljama koje su pri samom vrhu liste uspešnih obrazovnih sistema, kompjuter, tablet, e-čitač, pa i mobilni telefon uveliko su prisutni u nastavi.

Pametni telefoni imaju mogućnost korišćenja različitih aplikacija koje mogu pomoći kako učeniku, tako i samom nastavniku (u pripremi i realizaciji nastavnog plana i programa). Dakle, tim za pametne telefone ne zaboravlja na nastavnike. Za vođenje dnevnika i ocenjivanje preko telefona odličan je program „Teacher aide pro“, za pisanje nastavnih planova tu je, recimo, „planbook“, za poboljšanje ponašanja đaka, informisanje učenika i roditelja o napretku, važnim datumima, itd. tu je Class Dojo.

Class Dojo u nastavi

Class Dojo radi na bilo kojem pametnom telefonu (naravno, ako imate pristup internetu). Omogućava bolju komunikaciju sa roditeljima, ali i sa učenicima. Umesto pokušaja na različite načine smiriti učenika koji uporno traži pažnju negativnim ponašanjem, učenik dobija negativne poene na svom profilu kojoj nema pristup samo on, već i njegovi roditelji. Aplikacija je odlična i za dane u prirodi koju recimo ogranizuje škola, eksurzije, jer postoji mogućnost objavljivanja fotografija, video snimka, i opet, pisanja poruka (što grupnih, što indivudalnih) roditeljima.

Kako sve funkcioniše?

Na sajtu classdojo.com ili preko telefona pronađete ovu aplikaciju i napravite nalog. Možete napraviti i nekoliko odeljenja, upisati sva imena učenika, tj. napraviti profile svakog učenika pojedinačno. Kada je učionica gotova, nastavnik dobija dokument u PDF formatu sa šiframa koje daje roditeljima i učenicima radi pristupa aplikaciji. Dakle, svaki učenik i nastavnik dobijaju jedinstvene šifre kojima se umrežavaju sa nastavnikom.

Nastavnik može da vidi listu učenika i može da im daje pozitivne ili negativne poene u toku časa ili na kraju nastave ili školskog dana. Učenicima se, dakle, dodeljuju pozitivni i negativni poeni koji se na kraju sabiraju, a najbolji dobijaju sertifikate ili neke druge nagrade što opet zavisi od kreativnosti i mogućnosti nastavnika i škole.

Zašto je Class Dojo korisna aplikacija?

Ova aplikacija pomaže nastavniku ne samo da smiri i motiviše učenike (jer, pre svega, i izgleda, poput neke igrice), već i da vidi koliko mu je bio uspešan čas. Roditeljima omogućava uvid u ponašanje svog deteta (da li kasni na čas, ometa nastavu, razgovora dok nastavnik predaje, piše domaći, pomaže drugima, naporno radi…), ali i mogućnost da kontaktira nastavnika. Ovaj sistem bodovanja pomaže i roditelju i nastavniku da prate sam učenikov razvoj i, recimo, uoče na vreme problematično ponašanje deteta ili neku drugu promenu uobčajnog ponašanja.

Autor: Maja Panajotović