RAZGOVOR SA UMETNICOM

Vodim se izrekom dizajnera Džordža Nelsona da je dizajn manifestacija kapaciteta ljudskog duha da prevaziđe svoje granice, ističe Ester Milentijević, profesor grafičkog dizajna i prodekan na FU u Prištini – Zvečanu.

 

Od samog rođenja mr Ester Milentijević, profesor Grafičkog dizajna i prodekan Likovnog odseka FU u Prištini – Zvečan, bila je okružena dizajnerskim rešenjima, slikama, grafikama, crtežima koje je njen otac prof. mr Fatimir Zajmi realizovao u svom ateljeu. Termini koji su se koristili u takvom okruženju, postali su neke od prvih reči koje je izgovorila. Razgovaramo sa njom o njenom stvaralačkom i profesorskom radu, kao i o grafičkom dizajnu kao čestom obliku primenjene umetnosti.

ester milentijević

Radovi Ester Milentijević

Ester Milentijević rođena je u Beogradu, a diplomirala na Fakultetu umetnosti u Prištini – Grafički dizajn 1995. godine, kada je bila najbolji student Univerziteta u Prištini. U početnom periodu realizacija dizajnerskih rešenja je bila manuelna, kaže ona, ali već od 1992. koristila je informaciono-komunikaciono digitalne tehnologije koje utiču na njenu kreativnost i ona ih pretače odgovarajućim vizuelnim jezicima i formama koje imaju svoju praktičnu namenu u savremenom potrošačkom društvu.

Plakati, bilbordi, katalozi, knjige…

U periodu od 1991-1999. Estr Milentijević radi na realizaciji dizajnerskih rešenja u porodičnom studiju za dizajn i štampu ARTDESING zajedno sa ocem i sestrom gde se bavi realizacijom rešenja kao sto su: Vizuelni Korporativni identitet proizvoda ili firme, Idejno-grafičko rešenje Loga, dizajn štampanih materijala kao sto su plakati, bilobordi, brošure, katalozi, knjige, ambalaža, ilustracija.

šolja nikola tesla

Nikola Tesla na šolji po idejnom rešenju Ester Milentijević

„Godine 1999. napuštam teritoriju Kosova i Metohiju sa porodicom i ostajemo bez svega što smo godinama stvarali, trebalo nam je malo vremena da se snađemo. Nakon godinu dana pokrećemo studio za dizajn i štampu UNDERGROUND na Kopaoniku radeći na realizaciji unikatnih suvenira“, kaže Milentijević.

Njena karijera tekla je usponom. Godine 2006. odbranila je magistarsku tezu pod nazivom Bilbord. Zatim postaje docent na studijskom programu Grafički dizajn, potom vanredni profesor na istom studijskom programu i 2014. godine postavljena je za prodekana Likovnog odseka FU u Prištini-Zvečan. Uporedo sa radom na fakultetu pomaže ocu i sestri u studiju za dizajn i štampu KEREFEKE u Beogradu. Izlagala je na preko 15 kolektivnih i 30 samostalnih izložbi. Član je ULUS-a i ULUKiM-a.

O grafičkom dizajnu kao izuzetno prisutnom obliku primenjene umetnosti mr Milentijević kaže:

„Da, u pravu ste da je grafički dizajn postao aktuelni oblik savremene primenjene umetnosti. Primenjene umetnosti koje su svojom suštinom vezane za umetničke veštine i znanja, direktno učestvuju u razvijanju kvaliteta življenja i samom razvoju industrijske proizvodnje. Dizajn je postao jedan od najvažnijih obeležja kulture i svakodnevnog života. Dalekosežnost dizajna je ogromana uključujući trodimenzionalne objekte, grafičke komunikacije i integralne sisteme od informaciono – komunikaciono digitalne tehnologije do urbane sredine“.

Veliko interesovanje studenata

Jedno od osnovnih pitanja je i Stručno osposobljavanje i usavršavanje u čemu veliki značaj ima koncept celoživotnog učenja , praćenje trendova i čestih promena u oblasti IKT.

„Vodim se izrekom dizajnera Džordža Nelsona: „Dizajn je manifestacija kapaciteta ljudskog duha da prevaziđe svoje granice“, koja, po mom mišljenju, govori sve o dizajnu“.

Interesovanje studenata na FU u Prištini – Zvečan za likovnu umetnost je veliko. Evo šta kaže Ester Milentijević:

„Kao prodekan Likovnog odseka FU u Prištini – Zvečan, htela bih da napomenem da je interesovanje studenata za sva četiri studijska programa Slikarstvo, Vajarstvo, Grafika i Grafički dizajn veliko. Svake nove školske godine upisujemo 20 studenata na likovnom odseku koji imaju odlične uslove za realizaciju umetničkih i primeljenih rešenja koje veoma često predstavljamo u Galeriji FU u Kosovskoj Mitrovici. Likovni ukus, kreativne inicijative i ideje, interdisciplinarnost dizajna karakterišu početkom novog doba i u uslovima aktuelne tranzicije u kojoj se nalazi naša zemlja, iziskuje stalna ulaganja i izučavanja primenjenih umetnosti i dizajna. Shodno tome Fakultet umetnosti u Prištini sa privremenim sedištem u Zvečanu na studijskom programu Grafički dizajn prihvata i uspešno realizuje, ostvarujući značajan doprinos obrazovnom i kulturnom identitetu“.

Šta je novo u svetu umetničkog dizajna, koji je trend aktuelan?

„Kao što postoji trend u modi tako postoji i trend u grafičkom dizanu koji je danas jednostavan, preovladava minimalizam, geometrija, boje su postale flat, pastelne i ne previše naglašene, jednostavna tipografija, retro se ponovo vraća u svet grafičkog dizajna. Kombinovanjem, aranžiranjem vizuelnih elemenata ilustracije, tipografije, fotografije, simbola i boje predstavlja cilj prenošenja neke poruke određenoj publici“.

Autor: Slavica Đukić