JOŠ VIŠE ŽEDAN

još više žedan

Kako je ponekad lepo
biti sumanuto slobodan
kada svi slično misle
a ne smeju glasno reći
da prave slobode
nigde dovoljno nema

Kako je srećna ruka
koja bez straha
izvrće osvojenu
poetiku i gradi
novu školu na mestu
dugo trošenih ideala

Kako je starcu kada
popodne šetajući
po parku makar
samo za tren u očima
nasmejanog dečaka
prepozna sebe samog
poletelog ko zna kuda
bez kompasa i bez krila

Kako je uzbudljivo
brate moj kada odjednom
skočim u bunar pesme
i izronim na drugu
stranu još više
žedan i opsednut
neutolnom čežnjom
za slobodom