SAMOISPITIVANJE UZ MOLITVU

Čovek želi da živi tako da bude sve po njegovoj volji. To je osećanje iza kog se krije jedan drugi osećaj, a to je preuznošenje ili sopstveno precenjivanje. O tom osećanju, koje se u čoveku dešava bez usrdne molitve, govori nam Sveti Teofan Zatvornik.

 

Razdražljivost, gnev, netrpeljivost, taština – razume se, sve su to rđava dela. Ali dobro je već to što ste svesni njihove rđavosti. Potražite uzročnike njihove i pritisnite ih, pa će i iščadija ova propasti sama po sebi.

preuznošenje

Pogledajte ima li u Vama precenjivanja sebe, odnosno postojanja osećaja da, tobože, predstavljate nešto značajno, ili, da to definišemo negativnim određenjem, odsustva osećaja da ste niko i ništa. Taj je osećaj duboko skriven, ali on upravlja svime u životu. Od njega dolazi prvi i osnovni naš zahtev – da sve bude po volji našoj, i čim nije tako, ropćemo na Boga i na ljude se srdimo.

Odatle i uverenje da smo sve kadri sami učiniti i ustrojiti, i kada posegnemo za sredstvima za koja se opredelimo, očekujemo da će sve biti upravo onako kako smo zamislili.

Pošto delo svoje otpočinjemo bez usrdne molitve, i na isti ga način nastavljamo, i završavamo ga sa roptanjem ukoliko nije sve onako kako smo namislili, u nama se rađa i osećaj samodovoljnosti ukoliko se sve odvija po našoj volji. Boga u svemu tome zamišljamo kao spoljašnjeg posmatrača, a ne kao glavnog aktera.

Pažljivo se, dakle, preispitajte da vidite ima li ovoga u biću Vašem, i ako toga ima makar i u maloj meri, postarajte se da oživite u sebi osećaj svoje ništavnosti u svakom pogledu. I svagda se Gospodu za to molite. I što dublje u sebi izgradite i ubeđenje, i osećaj da je Gospod ureditelj svega i u spoljašnjem i u unutarnjem životu.

Bez Gospoda se ništa suštastveno dobro ne može ukoreniti u nama. Ako je tako, znači da je potrebno privoleti Mu se.

Ne treba prekidati ni vlastite trudove i napore, ali polagati nadu u njih ne smemo; i ništa od tih samih napora ne treba da očekujemo, ukoliko ih Gospod ne blagoslovi.

Iz knjige “Azbučnik duhovnog života” Svetog Teofana Zatvornika