PRESTUP BOŽJE ZAPOVESTI

Osobina svojstvena đavolu je zavist. Ovako nas poučava sveti vladika Nikolaj Velimirović, koji kaže da svako treba da se čuva ovog poroka, odnosno da iz života odbaci lakomost i zavidljivost.

 

Poučnom pričom o tri prijatelja, Vladika Nikolaj govori nam da je đavo prevario ljude kada ih je naveo da prekrše jednu od Božjih zapovesti.

zavist

Putovala su tri prijatelja. Na putu su našli veliko blago. Trebalo je da ga podele na ravne delove. Ali, pre no što su učinili ovo, počeli su jedan drugome da zavide. U njima se javila misao da svaki dođe do većeg dela. Seli su da se odmore i porazmisle. Rešili su da jedan ide u grad da kupi hranu, a dvojica da čuvaju blago.

Prvi je otišao. Kupio je hranu, ali je u nju stavio otrov. Nameravao je da otruje dvojicu prijatelja, a sam da prigrabi blago. No, ona dvojica su se dogovorila da ga ubiju čim dođe, jer će bogatstvo biti veće kad se blago deli na dva dela.

Rečeno – učinjeno.

Čim je njihov drug došao, ubili su ga. Seli su da jedu pa da razdele blago. Najeli su se, ali blago nisu mogli da podele, jer su se otrovali. Zavist je svu trojicu ubila.

Zavist je karakteristična osobina đavola. Iz zavisti on je prevario prve ljude i naveo ih da prestupe Božju zapovest.

Čuvajmo se, braćo, toga đavolskog poroka. Ne budimo lakomi na tuđe bogatstvo. Ne zavidimo bližnjima svojim zbog njihovoga bogatstva, zbog njihovih umnih sposobnosti i položaja, koje u društvu zauzimaju.

Neka svako od nas savesno ispunjuje dužnost u Božjem vinogradu i neka na vreme daje plodove, koje Bog od njega traži. Ti plodovi, kao što apostoli kažu, jesu “Ljubav, radost, mir, trpljenje, dobrota, milost, vjera, krotost, uzdržanje.” (Gl. 22-23)