NAŠ TRAG U VREMENU

naš trag

Kralj će svojim kraljevstvom
a bogat svojim bogatstvom,
ostaviti trag,
pamtiće ih pokolenja neka,
ali ne i ona daleka.
Hvaliće ih,
malo pričati
i srećni uživati,
sinovi i unuci.
Sirotinja će siromaštvom,
ogovaran biti,
i njega će pominjati
i sasvim malo pamtiti.
A Mi, a umetnik ?
Slikar će se
po slikama, pamtiti,
pesnik će pesmom
trag ostaviti.
Jedino Oni će živeti
i kada ih ne bude,
njihov trag će zadiviti ljude.
A Oni, a Mi, a Ja ?
Negde sa visine kao
zvezda da sja!
Smešićemo se dok nam trag
svetluca u tami,
zaboravićemo da smo
obično uvek u stvarnom životu
bili neshvatljivi i sami.
To je naš večiti život
i trag u vremenu.
Naš cilj, Nada i Vera,
Ljubav ispisana
u našim delima,
To je ta nit koja naše
srodne duše veže
i čini nas besmrtnim.