PUTOVATI

putovati

O, dići jedra
O, ka dalekim obalama ići!
Brodariti.
A ne stići nikuda!
Pučinom plutati
Kao daska
Posle kakvog brodoloma.
Rođeni,
O, kada bih miljama bila
Odsutna iz vaših života.
Kada bi potrajala
Moja odvojenost od svega!

*

O, ići, ići!
Drumom putovati.
Drumariti!
Sa vrećom na leđima
Ili bez nje.
Kao skitnica
Veselo zviždukati.
Pevušeći
Pešačiti.
Ne ostavljajući
Za sobom nikoga.
Nikome ići.

*

O, drumovi!
O, volujska kola predaka!
Kada se nigde nije stizalo
Bez tri dana kloparanja.
A pri srcu bila milina
Od pomisli na kućni dovratak
U kome stoji On ili Ona
S rukom ponad obrva.

*

Biti stranac,
Biti stranjkinja.
Preći reku.
Gledati tuđ grad
Tuđe trgove,
Tuđe tragove,
Ljude.
Zagledati im se u oči.
Možda sresti sebe.

*

O, nepoznati svete
Da mi je stići do tvoga neba
Da vidim ono što ne dosežu oči.
Neizrecivom da se priklonim.
Stazicu da pronađem
Do strašne zore.
Da uzletim iz sebe
Da se napustim!