VIZUELNO OGLAŠAVANJAE U ŠIROKOJ UPOTREBI

Bilbordi kao način promocije

 

Pojam oglašavanja vezan je uglavnom za plasiranje proizvoda. Porast prodaje, nesumnjivo raste onda kada se određeni proizvod visoko kotira. Da bi se to dogodilo, veoma je važno da se napravi dobro targetirana ciljna grupa. Tek onda kada proizvod “gađa” u metu, mogu se očekivati visoki rezultati.

Stoga se marketinške agencije bave upravo promatranjem tržišta, i unapređivanjem načina oglašavanja. S tim u vezi, u poslednje vreme uključuje se i IT sektor, jer je oglašavanje na internetu sve učinkovitije. FB marketing, reklamiranje na Google – u, Twitteru ili Instagramu, sve je prisutnije. Međutim, da li su takozvani “offline” mediji izgubili na značaju, kada je u pitanju reklama? Mnogi se ne bi složili, a da je tako pokazuje i veliki broj panela sa oglasima, bilborda i reklamnih prostora širom gradova.

Bilbordi u Beogradu, na primer igraju značajnu ulogu. Inovacije bilborda ogledaju se u tome što i oni postaju multimedijalni, pa stare metode lepljena štampanog materijala menjaju savremeni LED bilbordi.

Šta su bilbordi?

Iako većina ljudi zna o čemu je reč, nije loše napomenuti i to šta bilbord zapravo predstavlja. Reč je o slobodnostojećim reklamnim panoima, odgovarajućih dimenzija i materijala, koji su namenjeni za reklamne poruke. Na ovaj način, prema nacrtu Odluke o opštim uslovima za uređenje grada, definisano je šta bilbord predstavlja. Poreklo table za oglašavanje je iz Amerike, mada su drvene table sa porukom, u isto vreme primenjivane i u Evropi i na drugim kontinentima. Bilbord je unapređen, najpre tako što ga je u toku noći obasjavao reflektor, te su poruke postale vidljive i tokom noći. Ovaj je način vrlo brzo unapređen, pa se danas bilbordi osvetljavaju iznutra, a slike se smenjuju uz pomoć daljinskog upravljanja. Bilbordi u Beogradu su različitog tipa, od onih starih do onih koji se prilagođavaju novim načinima oglašavanja. Poreklo imena ovog načina oglašavanja je englesko, od Bill što znači račun i Board što znači table. BIlbordi nemaju samo svrhu reklamiranja, već mogu biti i čisto obaveštajni.

Istorijat bilborda

Kada bi se promatralo koliko su zaista stari bilbordi, moglo bi se doći još u vremena starih Grka i Egipćana, jer su plakati za oglašavanje korišćeni još tada. Razume se, plakati su u 15. veku postali česti, jer je nakon nastanka štamparija ovaj način predstavljao jedan od najboljih za obaveštavanje. Ipak, tek se sredinom 19. veka pojavljuju reklamni stubovi koji su predviđeni za velike formate. Bilbord kakav danas poznajemo, javlja se tek u dvadesetom veku.

Prednosti bilborda      

Brojne su prednosti ovakvog načina oglašavanja. Osim što je oglas dostupan 24 sata dnevno, tokom trajanja oglašavanja, moguće je da bude usmeren čak i grupama koje nisu uvek ciljane. Na ovaj način moguće je pokriti dobar deo geografskog područja, pa se pokazalo i kao uspešno tokom političkih kampanja. Pogodno je za jednostavne poruke, logoe, i ostvarivanje prepoznatljivosti. Bilbordi, razume se imaju i nepraktičnu stranu. Sve ih više zamenjuje oglašavanje na internetu, mogu biti na meti huligana, a cena varira od lokacije. Sve u svemu, čini se da će ovaj način oglašavanja još dugo biti popularan.