ТРУКОВАЊЕ

труковање

Кончаном пређом отканом у лану
Полупрозирно исцртане слике
Анђелско лишце осмехнуто дану
А чудне неке вргош се прилике

Најпре су крила златопер пауна
И покрај њега љуба пауница
А посред срца од ситна бисера
Отвара око смерна љубичица

Небељене крстастог изгледа
Рука за руком у венцу извија
Ибришимом увезана спреда
У атласу Срећна Србадија*

Разиграла се Срећна Србадија
Сметнула с ума да се колце врти
У мушком певу снага се развија
Потајом вреба присни дашак смрти

На снажне груди пада сенка худа
Разрасла шака знаног убиоца
Из прикрајка оглашава Јуда
Главу још једну осмехнуту с коца

И све то преплет суђајина платна
Док жицу вавек смеће и размеће
Под откуцајем напуклога клатна
Коло се оно махнитије креће

* Срећна Србадија је назив првог српског веза