UGUŠITI RUŽNO OSEĆANJE

Jedno od iskušenja verujućeg čoveka koje stoji na njegovom putu jeste kako savladati strasti, a posebno one koje se na tom putu stvore neočekivano. O tome kako se izboriti se sa ovakvim životnim izazovom poučava nas hilandarski monah Nikodim Agiorit.

 

Ako nisi naučio da se boriš protiv iznenadnih napada strasti, na primer protiv srdžbe zbog nanete ti uvrede, savetujem ti da postupiš ovako:

kako savladati strasti

Postavi sebi pravilo da svaki dan, još dok sediš kod kuće, razmisliš šta ti se sve može u toku dana prijatno i neprijatno dogoditi i koje se sve strasti i razdraženja tim povodom mogu u tebi pokrenuti, pa se unapred pripremi kako da ih u klici ugušiš i ne dozvoliš da se pojave. Ako tako budeš činio, nikada te napad strasti neće iznenaditi, nego ćeš uvek biti spreman da mu se odupreš: neće te obuzeti gnev ni ophrvati pohota. Čini takvu smotru osobito onda kada moraš ići nekuda gde ćeš se sresti s osobama koje te mogu privući ili razdražiti. Ako se spremiš, lako ćeš izbeći i jedno i drugo.

Talas strasti će se, čim se podigne, razbiti o tebe kao o stenu i neće te prevaliti kao mali čun. O tome te, bar što se gneva tiče, uverava i sveti prorok David kad kaže: Prenuh se i ne zbunih se. Ali tim pripremanjem nije sve učinjeno. Strast ipak može izbiti, i to neočekivano. U tom slučaju postupaj ovako: čim osetiš da se strast javlja pohitaj da je zaustaviš silnim naprezanjem volje. Siđi umom u srce i ne dopusti da strast uđe u njega. Pazi da se ono ne razdraži i ne zanese. A ako strast uspe iznenada da prodre u srce, postaraj se u prvo vreme da se to bar spolja ni rečju, ni pogledom, ni pokretom ne pokaže.

Potom primoraj sebe da uzneseš um i srce Bogu, da se setiš bezgranične Božje ljubavi i NJegove pravde. Zatim se trudi da sprečiš spoljašnje pojavljivanje strasti i da probudiš vrlinu koja joj je suprotna. To možda i nećeš savršeno obaviti kako nameravaš, ali ipak ne odstupaj. Neka ti borba izgleda i bezuspešna malo kasnije kad strast oslabi stvar će poći nabolje i moći ćeš sve dobro privesti kraju. Glavno je ne dozvoljavati da se strast spolja pojavi. To će je zaustaviti. Zato, čim se malo pribereš, pohitaj srcu i postaraj se da izbaciš iz njega prljavštinu.

Najbolja i najsigurnija zaštita od iznenadnog napada strasti jeste odstranjenje uzroka koji do nje dovodi. A postoje samo dva uzroka: ljubav i mržnja. Ako je tvoje srce osvojila ljubav prema nekoj osobi ili nekoj stvari, prirodno je da kada vidiš da neko žalosti osobu koju voliš, ili ti oduzima stvar koju voliš, onog časa uskiptiš i ustaješ protiv njega. Zato, ako želiš da te prepadi ne iznenade, potrudi se da savladaš i da iščupaš iz srca tu nedozvoljenu ljubav, i koliko si se većma zaneo, utoliko se više staraj da postaneš ravnodušan prema njoj, jer ukoliko je tvoja ljubav veća, utoliko će se burnije i iznenadnije strasti u svim pomenutim slučajevima pojavljivati.

Isto tako, ako mrziš nekoga ili imaš odvratnost prema nečemu, doći ćeš takođe u priliku da planeš, kada se s njim sretneš, a osobito ako ga ko još i pohvali. Zato, ako hoćeš da sačuvaš duševni mir u takvim slučajevima, primoraj prvo sebe da ugušiš to ružno osećanje.

U tom će ti, bar što se tiče ljudi, pomoći razmišljanje da su i oni Božja stvorenja, sazdana kao i ti po slici i prilici NJegovoj, da su i oni iskupljeni dragocenom krvlju Gospoda Isusa Hrista, da su i oni tvoja sabraća, koju ne smeš mrzeti čak ni mišlju, kao što je napisano: Nemoj mrziti na brata svojega u srcu svojem (3 Mojs. 19,17). Ako su zaslužili da ne budeš prema njima dobro raspoložen, a ti ipak jesi, postaćeš sličan Bogu Koji voli svako Svoje stvorenje i ne gnuša se nikoga, kao što veli premudri Solomon: Ljubiš svešto postoji i ničeg se ne gnušaš od onoga što si stvorio, niti mrziš nešto što si ustrojio i Koji, ne gledajući na ljudske grehe, zapovijeda Svome suncu, te obasjava i zle i dobre, i daje dažd pravednima i nepravednima (Mat. 5,45).