ISTO, A RAZLIČITO

Velike kompanije prodaju kvalitetnije prehrambene proizvode u Austriji nego u Mađarskoj, upozorila je mađarska vlada. Kvalitet hrane se u Uniji postavlja kao problem, pa nama ostaje da se pitamo kakvog kvaliteta su ti isti proizvodi koji stignu na našem tržištu.

 

Iako bi trebalo da su isti, pošto je reč o istim markama proizvoda, određene namirnice u Evropi nemaju isti kvalitet. Osim Mađarske, do istog zaključka došla je i Slovačka, čija je nadležna agencija ukazala da se proizvodi pod istom markom u toj zemlji razlikuju od onih u Nemačkoj i Austriji.

kvalitet hrane

Mađarska agencija za bezbednost hrane NEBIH ispitala je 24 proizvoda koje međunarodni lanci, kao što su Lidl i Aldi, prodaju i u Mađarskoj i u Austriji. Rezultati su pokazali, pored ostalog, da je mađarska verzija napolitanki „maner“ (Manner) manje hrskava i da se „nutela“ iz mađarskih prodavnica teže maže od one iz austrijskih.

Janoš Lazar, ministar koji vodi kancelariju premijera Viktora Orbana, najavio je da će vlada početi testiranje „velikog obima“ još većeg broja proizvoda. Istovremeno je slovačka agencija za kvalitet hrane upozorila da je utvrdila razlike u ukusu, izgledu i sastavu kod desetak proizvoda koji se pod istom markom prodaju u Slovačkoj, Nemačkoj i Austriji.

Nove analize nadležne državne službe slovačkog ministarstva poljoprivrede otkrile su da kod polovine testiranih prehrambenih proizvoda postoje značajne razlike u sastavu, piše Slovak spektator.

Ministarka poljoprivrede rekla je da će to pitanje postaviti na nivou EU.

U Slovačkoj manje mesa, više masti i konzervansa

„Potrošači očekuju isti kvalitet proizvoda iste marke bez obzira u kojoj se zemlji proizvode ili kupuju“, istakla je slovačka ministarka Gabrijela Matečna. Međutim, posmatrači upozoravaju da bi Matečna mogla da se suoči sa problemom pošto vlasti EU ne brinu toliko o kvalitetu, koliko o bezbednosti hrane koja se proizvodi i prodaje u članicama.

Slovački inspektori testirali su u novembru i decembru 22 proizvoda koji se prodaju u malopordaji u Slovačkoj, posebno u Bratislavi, i Austriji, u gradovima uz granicu. Testirani su različiti proizvodi, uključujući mlečne, mesne i proizvode od ribe, čokolade, pecivo, sir i pića. Uz proveru amabalaže, uključujući informacije o sastavu i težini, analizirani su i boja, aroma i miris proizvoda.

Inspektori su u analizama bili fokusirani na parametre kvaliteta, poput sadržaja mesa, masti ili proteina (zavisno od testiranog proizvoda), i dodate supstance, poput zaslađivača i boja.

„Kod polovine proizvoda uočene su razlike koje znatno utiču na kvalitet“, rekla je Matečna.

Uglavnom je, kada se radi o proizvodima prodatim u Slovačkoj, sadržaj mesa bio manji a masti veći, sadržaj veštačkih zaslađivača i konzervansa bio je takodje veći a gramaža proizvoda manja, dodala je slovačka ministarka.

Prethodno su testiranja sa ciljem poređenja hrane koja se prodaje u zapadnoj i istočnoj Evropi sprovedena 2011. a naručilo ih je Slovačko udruženje potrošača.

Evropska komisija: Multinacionalne kompanije imaju pravo to da rade

Analiziran je niz prehrambenih proizvoda kupljenih u supermarketima u osam članica EU – Nemačkoj, Austriji, Češkoj, Poljskoj, Slovačkoj, Mađarskoj, Rumuniji i Bugarskoj.

Ti testovi potvrdili su da se kvalitet proizvoda multinacionalnih kompanija koji se pod istom markom isporučuju različitim evropskim zemljama razlikuje. Jedini prozvod koji je bio istog kvaliteta u svim zemljama bila je čokolada jednog velikog proizvođača.

Evropska komisija odgovorila je da su optužbe da se proizvodi razlikuju po kvalitetu neosnovane navodeći da multinacionalne kompanije mogu slobodno da prilagođavaju svoje proizvode različitim tržištima.