PRESAĐIVANJE KAO SPAS

Vitalni ljudski organi i tkiva mogu doći u situaciju da budu presađeni oboleloj osobi, kada je transplantacija jedina opcija njegovog ozdravljenja. Ovaj proces može se obaviti sa žive osobe, ali se o doniranju najčešće govori kada je reč o presađivanju organa ili tkiva preminule osobe.

 

Doniranje organa je praksa koja je sve popularnija u svetu i kod nas, jer je to human način da se tuđi život produži onda kada su sve druge mogućnosti izlečenja iscrpljene. Doniranje svoj puni smisao dostiže kada se određeni organ preminule ili žive osobe tokom metoda transplantacije presađuje u telo obolele osobe kako bi ona nastavila normalan život.

organi i tkiva

Svako ko ima organ koji je previše oštećen da bi radio ispravno može doći u situaciju da mu se izvrši transplantacija kako bi se taj njegov organ zamenio doniranim organom pokojnika ili organom žive osobe koja može da nastavi život i bez tog organa (slučaj transplantiranog bubrega). Ovo znači da doniranje organa može spasiti život osobe čiji je život ugrožen ili barem poboljšati kvaliteta njenog života.

Organi

Rečeno je da se donirani organi koriste tokom transplantacije da bi spasili nečiji život, ali ne spadaju svi ljudski organi u domen mogućnosti da budu donirani. Ovde ćemo navesti samo one organe koji imaju tu sposobnost.

Srce

Srce je mišićni organ čija je uloga da pumpa krv kroz telo. Ono može da se donira i tako pomogne onim ljudima koji pate od srčane insuficijencije. Srce kao donirani organ može pomoći i sasvim malim beba koje su rođene sa srčanom manom.

Jetra

Ovaj veliki organa luči žuč i pomaže u metabolizmu masti, ugljenih hidrata i proteina. Takođe, jetra formira određene krvne proteine. Transplantacija jetre pomaže osobama kojima je taj organ otkazao da prežive.

Bubrezi

Uloga bubrega je da se održi ravnoteža između elektrolita i vode u telu. Osim toga, ovi parni organi filtriraju krv i regulišu koncentraciju kiselina i baza u organizmu. Možete donirati bubreg i spasiti Nekome sa dijagnozom hronične bolesti bubrega krajnjeg stadijuma može se donirati ovaj organ i tako mu spasiti život. S obzirom na to da je reč o parnom organu, donor bubrega može biti i živa osoba, za koju se proceni da nesmetano može nastaviti normalan život sa jednim bubregom, a najpre da je taj bubreg odgovarajući osobi kojoj je neophodno presađivanje.

Pluća

Pluća su sunđerasti krlilni organ koji pomaže da se telo obezbedi kiseonikom i tom prilikom uklanja ugljen-dioksid iz krvi. Životi osoba sa teškim oboljenjem pluća, kao što su hronična opstruktivna bolest pluća (HOBP), cistična fibroza ili emfizem mogu biti sačuvani transplantacijom pluća.

Pankreas

Organ koji se nalazi u zadnjem delu stomaka zove se pankreas i on pomaže u varenju ugljenih hidrata, proteina i masti. Pankreas takođe spada u grupu organa koja može biti donirana i na taj način pomaže ljudima sa dijagnozom dijabetesa tip 1.

Creva

Ljudska creva su deo digestivnog trakta i ona se kao splet nalaze između želuca i anusa. Neko sa dijagnozom crevne bolesti može biti životno spasen ukoliko mu se izvrši transplantacija creva, tako da i ovaj organ spada u one koji mogu da se doniraju.

Tkiva

Pored toga što određeni organi mogu biti donirani, takođe i pojedina tkiva spadaju u delove ljudskog tela koji mogu da se transplantiraju drugome.

Srčani zalisci

Kada lekari procene da celo srce nije održivo za transplantaciju, razmatra se opcija oporavka samo srčanih zalisaka. Donirani ljudski srčani salisci i propratni krvni sudovi mogu da se koriste u ovom slučaju.

Gornji koštani deo tela

Radijalne, ramene i lakatne kosti na prednjim ekstremitetima ulaze na spisak za doniranje kod transplantacije. Presađivanje kostiju može da spreči amputaciju, ali takođe i podstiče ozdravljenje, obezbeđuje normalno držanje tela i održava pokretljivost.

Vene

Svaka bolest ili povreda vena može da smanji cirkulaciju u nogama ili u srcu, ali doniranjem vene mogu obnoviti cirkulaciju i na taj način sprečiti amputaciju ekstremiteta.

Koža

I ovaj najveći ljudski organ može biti doniran. Transplantacija kože se primenjuje u slučajevima kada je reč o pacijentu koji je pretrpeo teži oblik opekotina. Zdravi ljudi mogu donirati svoju kožu kom je potrebna, pa se tako i presađivanje kože promoviše kao vid regeneracije nove kože.

Kosti i vezivno tkivo

Donirane kosti i vezivno tkivo mogu da pomognu ljudima koji su u neurohirurškim ili ortopedskim stanjima. Značajno je reći da je u ovom slučaju moguće da jedan donor pomogne poboljšanju kvaliteta života više od stotinu ljudi. Ova tkiva su izuzetno korisna kod velikog broja operacija zglobova, leđa ili nogu, u medicinskim stanjima kao što su kičmena fuzija, rekonstrukcija kolena ili zamena kuka.

Oko

Prema statistici, u svetu skoro 50 hiljada ljudi godišnje popravi svoj vid zahvaljujući transplantaciji rožnjače. Zanimljivo je da jedan donor očnog tkiva može da pomogne ne samo jednoj osobi, već više od 10 ljudi može imati koristi od samo jednog davaoca. Beonjača takođe može biti donirana, a zabrana u slučaju donacije očnog tkiva ne postoji ni u slučaju slabog vida, katarakte ili starosti davaoca. Presađivanje rožnjače pomaže ljudima koji su preživeli tešku povredu oka ili imaju nasledne bolesti očiju.