PRONAĐENA PESMA

pronađena pesma

U spomen na ponornog Disa

Pronašla sam jutros Pesmu jednu ja,
Pesmu zaturenu, zaboravljenu, stranu
Ko zna kad sazdanu, u kom času sna…
Al’ pronašla sam jutros pesmu ovu ja
Pa mi se radost iz sna preliva.

I neki smiraj po duši se prosu
Jer tu je slika njene harmonije
Za koju ne znam da zbila se tad
Kad sebe celu susretoh na čas.
A trag njen stoji, svedoči mir
Što rodio je ritam svoj, misli spoj
Kad sklopila sam pesmu novu ja.

A bilo je bolnih gubitka kad
Zaboravljala sam, gušila Pesmu svoju ja
Kad davila me tužna melodija
Ispuštene pesme, neuhvaćenog daha
Trenutnog sklada misli i sveta
Kad tako lako odrekoh se cveta
Sopstvenih zrenja, rađanja duha.

No, ništa ne nestaje na fresci svemira
Što rodilo se, već traje
I vraća sa stazom sna
Kad smirenog bića zatreperi lira,
Šapće mi Pesma što nađoh je ja.