ŠTA JE OVDE, A ŠTA TAMO

Najznačajniji crkveni otac sirijske tradicije govori o svetu ovome i svetu tamošnjem, da svako treba da se osvesti i sagleda svoj život kao pripremu za „čas Božijeg Proslavljenja“.

 

Sveti Jefrem Sirin živeo je u 4. veku i ostao je poznat po tome što je zapisivao pesme i biblijske komentare. Tumač Svetog Pisma kakav je bio sveti Jefrem poučava nas najvažnijim životnim ciljevima.

svako treba da se osvesti

Koliko sami želimo, toliko nam i oprašta Blagi Bog. Jer, On nas ovde uslišava, ako k Njemu vapijemo; ovde nam oprašta, ako Ga za to molimo; ovde briše bezakonja naša, ako ih priznajemo.

Ovde je utešavanje, tamo – saslušavanje; ovde trpljenje, tamo – strogost; ovde snishođenje, tamo – pravednost; ovde sloboda, tamo – sud; ovde bezbednost, tamo – teskoba; ovde nasleđe, tamo – mučenja; ovde smijeh, tamo – plač; ovde ohladnelost, tamo – kazna; ovde nipodaštavanje, tamo oganj večni; ovde gizda, tamo – crv što nikad ne umire; ovde nadmenost, tamo – uniženje; ovde grabež, tamo – škrgut zuba; ovde je sve optočeno zlatom, tamo – tama i mrklina; ovde nemar, tamo prestupljenja koja se ne praštaju nikome.

Ko da ne prolije suze za nama, ko da nas ne oplakuje? Omrznuvši život, smrt volimo. Razmisli sam iskreni brate moj, i izaberi ono bolje i za dušu korisnije. Zar je teško plakati zbog dela svojih ovde, i kroz pokajanje učiniti sebe lako priznajućim, ovde se moliti pokajnički da se suze ne bi prolivale onde u ognju bez ikakve koristi? Jer, prolivajući suze ovde, dobijaš olakšanje i svaku utehu, a tamo, i plačući, bićeš podvrgnut nakazanju i naplaćivanju bezbrojnih talanata (dugova svojih).

Isplati malo, umoljavajući Vladiku da oprosti dugove duše tvoje. Ako ovde nećeš od mnogoga malo da vratiš, tamo ćeš biti dužan, posle mnogih mučenja.

Osvesti se makoliko, čoveče, dođi k sebi, i kao tvar razumna, poznaj da je tebe radi sa neba sišao Svevišnji Bog da bi te sa zemlje na nebo vazneo. Ti si pozvan na Svadbu Nebeskoga Ženika. Zašto si nehajan? Zašto oklevaš? Kaži mi, kako ćeš poći na svadbu, ne imajući u sebe dragocenosti i bračnoj svetkovini priličnu odeždu? Svetiljke nemaš, kako ćeš ući? Zar ćeš ući sa nepoštovanjem? Odmah bi začuo strašne reči: “Prijatelju, kako si ušao na svadbu, ne imajući ruho svadbeno? (Mat. 22, 12), prilično Mome Carstvu?”…

Zar se ne bojiš tog, zar ne treptiš zbog tog što će se uskoro javiti Ženik u slavi Svojoj? Zar ne znaš da je sve već gotovo i da nebesna truba samo čeka na znak? I šta ćeš tada činiti, ako se ne pripraviš za taj čas Božijeg Proslavljenja? Bog će proslaviti dostojne. Zatrubiće sa njega truba nebesna i objaviti:

“Probudite se, ljubljeni Hristovi – evo dođe Nebesni Car da vam da uspokojenje i radost u večnome životu za trud vašeg podvižništva. Probudite se, gledajte Hrista Cara, Besmrtnoga Ženika Kojeg ljubiste“.

Jer, uzljubivši Njega, postaste putnici (tuđinci) na zemlji. Probudite se, vidite Carstvo Njegovo koje vam On pripremi. Probudite se, gledajte Žuđenoga Hrista. Probudite se, nezasitim okom prizirite na Gospoda, Kojega uzljubiste, radi Koga skrbi trpeste, za Koga se podvizavaste.

Pristupite sada i sa velikom smelošću prizirite na Njega, Žuđenoga, i radujte se sa Njim radošću neiskazanom, i “radosti vaše niko neće uzeti od vas” (Jn. 16,22).