LUDOLFOV BROJ

Ljubitelji matematike širom sveta 14. marta obeležavaju Dan broja Pi (π), a proslavljanje ovog praznika počelo je na ovaj dan pre 29 godina u muzeju nauke Eksploratorijum u San Francisku.

 

Pi ili π je matematička konstanta, danas široko primenjivana u matematici i fizici, a naziva se još i „Ludolfov broj“. Njena približna vrednost je 3,14159, a definiše se kao odnos obima i prečnika kruga ili kao odnos površina kruga i kvadrata nad njegovim poluprečnikom. Oznaka za broj pi potiče od grčke reči perimetar (περίμετρος). U matematiku ju je uveo Vilijam Džouns 1707, a popularizovao Leonard Ojler 1737. godine.

dan broja pi

Dan broja Pi počeo je da se proslavlja pre 29 godina u muzeju nauke Eksploratorijum u San Francisku. Fizičar Leri Šo, koji je radio u tom muzeju, počeo je da proslavlja Dan broja Pi 14. marta, 1988. godine. Praznik je prvih godina obeležavao sa zaposlenima u muzeju, a tradiciju su kasnije prihvatili ljubtelji matematike iz celog sveta.

Kongres SAD usvojio je 2009. rezoluciju kojom je Dan broja Pi postao zvaničan praznik. Rezolucija je doneta sa ciljem da se taj dan posveti popularizaciji matematike kroz upoznavanje ovog zanimljivog broja.

Pi je iracionalan broj, što znači da se njegova vrednost ne može izraziti preko razlomaka. Zbog toga njegov decimalni zapis nema kraja i nije periodičan. Pi je takođe transcendentan broj, što znači da ga nije moguće izraziti korišćenjem konačnog broja celih brojeva uz četiri osnovne računske operacije (sabiranje, oduzimanje, množenje i deljenje) i korenovanja. Tokom istorije matematike vršeno je mnogo pokušaja da se što preciznije izračuna vrednost broja pi i razume njegova priroda.

Približna vrednost ovog broja je 3,14159, a definiše se kao odnos obima i prečnika kruga. ili kao odnos površina kruga i kvadrata nad njegovim poluprečnikom. Pi je poznat i kao Arhimedova konstanta.

Ova matematička konstanta primenjuje se u matematici i fizici. Veoma je važna i u arhitekturi i građevini, a koristili su ga dosta i astronomi. Broj Pi poznat je već 4.000 godina.

Postoji celo polje šaljivog, ali i ozbiljnog izučavanja koje uključuje korišćenje mnemonika za lakše pamćenje cifara π i zove se pifilologija.

Dan 14. mart (3/14 prema standardu koji važi u SAD) je „Dan broja pi“ (engl. Pi Day) kojeg prosavlja veliki broj ljubitelja ovog broja. Dan aproksimacije broja pi proslavlja se 22. jula (22/7 je popularna aproksimacija).

Štaviše, mnogi ljudi govore i o „pi satima“ (3:14:15 je malo manje od jednog pi sata; 3:08:30 bi bilo najbliže broju π sata posle podneva ili ponoći u celim sekundama).

Još jedan primer matematičke igre je sledeća aproksimacija π: Uzmite broj 1234, zamenite mesta prvim dvema i poslednjim dvama ciframa, tako da broj postaje 2143. Podelite taj broj sa „dva–dva“ (22, pa je 2143/22 = 97,40909…). Izvadite 2×2-ti koren (četvrti koren) ovog broja. Konačan rezultat je izuzetno blizu π: 3,14159265.

Izvor: Wikipedia