ЗБОГОМ САД

Врање, јануар 1951, Свети Сава – 18. април 2016. Збогом сад…

збогом сад

~Из рукописа~

Затварам душу

…..немам шта да продам (додам)

ове улице ово небо овај град

…..знају како ходам

 

Отворићу срце нисам гад (рад)

    полети моја грлице

ја немам шта више да дам

…..опустеле моје улице

……….хладно небо

……………хладан град

………………..куда ли ћу сам

––––––––––

* додам, рад – обичном оловком дописано изнад продам и гад.