JUNAŠTVO ZA PAMĆENJE

Borba u Prvom svetskom ratu često je bila neravnopravna, ali bespoštedna. Tako se desilo da 86 srpskih heroja opasani bombama krenu na daleko brojnije protivnike, ali iz borbe izađu kao večiti heroji koji su za slobodu učinili sve.

 

Mnoge istorijske beleške o časti i nadljudskoj borbi vojnika u Prvom svetskom ratu govore o velikim herojskim podvizima kojima su pribegavali kako bi se suočili sa neprijateljskim ofanzivama.

86 srpskih heroja

„Noćas nam valja ili izginuti svi do jednoga ili pobediti“: Mihailo Milovanović na fotografiji iz 1938. godine

Takva je i ova priča koja veliča hrabrost jednog seljaka, Mihaila Milovanovića iz Šilova kod Medveđe, koji je odlučno krenuo sa 86 vojnika na višestruko brojnije austrougarske snage. On je zbog ovog čina nagrađen Karađorđevom zvezdom sa mačevima.

Srpski Treći puk sa divizijskom artiljerijom je bio opkoljen kod Velikog Popovića od strane celog korpusa neprijateljske vojske. Više od dve hiljade austrougarskih vojnika bilo je spremno da krene u juriš.

Nigde izlaza. Srpski oficiri behu uznemireni. Komandant srpske vojske pukovnik Pavlović prilazi junaku ove priče i kaže mu:

– Mihailo, spašavaj nas!

– Šta imamo od municije, komandante?

– Imamo samo devet tovara bombi.

Milovanović počinje da puni džepove i opasače bombama. Ukupno četrnaest ih je stavio oko sebe. Razmišlja… Tenzija raste, jer minuti su u pitanju… Računa nešto i konstatuje u sebi: „znači da ceo tovar bombi može da se podeli na 86 vojnika“.

Poziva dobrovoljce. Svi skaču! Odvaja 86 heroja, deli im bombe i kaže:

– Noćas nam valja ili izginuti svi do jednoga ili pobediti.

86 srpskih heroja na 2.000 neprijateljskih vojnika!

Heroj ove priče pravi plan napada, dogovaraju se međusobno i raspoređuje ih na različite strane. Svi su spremni da u trenutku kada on prvi priđe neprijatelju i njegova bomba se bude čula, da tek onda krenu u juriš.

Austrougarska vojska je sve očekivala ali da će 86 nadljudski srčanih divova, bez pušaka i pištoja, već opasani sa po 14 ručnih bombi da se stvore kao duhovi iz mraka, e to nikako nisu mogli ni da zamisle. A baš je sve tako i bilo.

Kažu da je buka od detonacija bila zaglušujuća i do Beča se čula. Tela neprijateljskih vojnika koja nisu letela u vazuh bežala su koliko su ih noge nosile! Sa naše strane, ostali smo bez osmorice najhrabrijih među hrabrima.

Treći puk srpske vojske je bio spasen, a vitez ove priče iz Prvog svetskog rata Mihailo Milovanović iz sela Šilova povrh Medveđe, nagrađen je Karađorđevom zvezdom sa mačevima!

Kakvi divovi, kakvi junaci!

Izvor: Srpska naučna TV