ŠKORPION

U knjižari je pronašao knjigu koju bi voleo da ima. Ali, bila je preskupa. Sasvim bi lepo mogla da stane u njegov džep njegovog mantila. Škorpion pomisli na svoje uši i vrati knjigu na policu. Uzeo je neku drugu.

 

Bio je dobronameran i prijatan. Razmak između njegovih očiju bio je veoma mali. To je značilo podlost.

škorpion

Njegove obrve su bile spojene. To je značilo naprasitost. Nos mu je bio dug i špicast. To je značilo nesuzdrživu radoznalost. Njegovi donji, meki delovi ušiju su bili srasli uz lice. To je značilo sklonost ka kriminalu.

Zašto ne ideš među ljude? Pitali su ga.

Pogledao se u ogledalu i video ružne bore oko usana.

Nisam dobar čovek, rekao je. Utonuo je u svoje knjige. Kada ih je sve pročitao morao je među ljude, da kupi novu knjigu. Nadam se da se neće ništa ružno desiti, mislio je i uputio se među ljude.

Nepoznata žena ga je oslovila i zamolila da joj razmeni neku novčanicu. Pošto je bila jako kratkovida, morao je nekoliko puta da joj razmenjuje i objašnjava šta joj je razmenio. Škorpion pomisli na svoje oči i odbaci mogućnost da svoj novac na podmukao način udvostruči.

U tramvaju mu je neki neznanac stao na nogu i ispsovao ga na nekom stranom jeziku. Škorpion pomisli na svoje spojene obrve i prihvati psovke, koje nije razumeo, kao neku vrstu izvinjenja.

Izašao je iz tramvaja i pred njim je, nasred trotoara, ležao novčanik. Škorpion pomisli na svoj nos i nije se sagnuo, niti se okrenuo za njim.

U knjižari je pronašao knjigu koju bi voleo da ima. Ali, bila je preskupa. Sasvim bi lepo mogla da stane u njegov džep njegovog mantila. Škorpion pomisli na svoje uši i vrati knjigu na policu. Uzeo je neku drugu.

Upravo kad je hteo da plati, neki ljubitelj knjiga se požali:

To je baš knjiga koju tražim godinama. I sada mi je kupuju ispred nosa.

Škorpion pomisli na bore oko svojih usana i reče:

Uzmite knjigu. Prepuštam Vam je.

Ljubitelj knjiga samo što nije zaplakao. Priljubio je knjigu, obema rukama na svoje srce i otišao.

To je dobra mušterija, reče vlasnik knjižare, ali tu je nešto i za Vas. Sa police je skinuo onu knjigu koju je Škorpion gledao pre toga. Škorpion odmaknu:

To je za mene preskupo.

Ne, nije, reče vlasnik knjižare, sami odredite cenu.

Škorpion samo što ne zaplaka. Pritisnuo je knjigu obema rukama čvrsto na svoje srce i pošto više ništa nije imao, dao je vlasniku knjižare na rastanku svoj žalac. Knjižar pritisnu žalac i pade mrtav.