PROJEKAT SNOWEX

NASA je okupila oko 100 naučnika sa univerziteta i raznih agencija širom SAD, EU i Kanade kako bi izračunala koliko pijaće vode ostaje zarobljeno u snegu. Od ovakve vode zavise snabdevanje ljudi pitkom vodom, poljoprivreda i hidroelektrane širom sveta.

 

Preživljavanje nešto više od šestine čovečanstva zavisi od godišnjih otapanja snega.

koliko pijaće vode

NASA navodi da samo u zapadnom delu SAD, na primer, tri četvrtine svih reka i manjih vodotoka zavisi od vode iz snega koji se na planinama otapa u proleće.

Slično je u većem delu sveta, a koliko je znanje čovečanstva o rezervama vode u snegu ograničeno, pokazuju iznenađenja koja priroda sve češće priređuje poplavama i sušama.

Još 1967. na severnoj Zemljinoj hemisferi pod snegom je u proleće bilo čak 2.5 miliona kilometara veće područje nego danas.

Reč je o površini većoj od pola EU, a razlog zašto se toliko snega od tada istopilo, leži u globalnom zagevanju kao posledici klimatskih promena.

Ipak, proces tu ne prestaje.

Kako je pod snegom sve manja površina Zemlje, kao i pod ledom jer se otapaju ledeni pokrivači na polovima i glečeri širom sveta, sve je manja površina Zemlje koja svojom snežnom ili ledenom belinom odbija Sunčeve zrake nazad u svemir.

To znači da Zemlja upija sve više Sunčevih zraka i tako se još brže zageva, trpeći sve gore klimatske promene.

„Naš cilj sada je da pronađemo i razvijemo najbolje tehnike za merenje količine snega“, citirala je NASA na svojim stranicama naučnika Godar instituta Edvarda Kima.

Projekat se zove “SnowEx”, pri čemu je „Ex“ sufiks koji označava istraživanje.

U projektu se koristi pet aviona s deset različitih senzora. Osim toga, polovina naučnika koja učestvuje u projektu namerava da se tokom terenskih merenja smrzava i po 10 sati dnevno na visinama većim od 3.000 metara.

Jedan od osnovnih problema je utvrđivanje snežnih pokrivača po šumama, pa će vojska naučnika za potrebe istraživanja iskoristiti svu raspoloživu opremu i vozila.

Izvor: Express.hr