KASNA POSJETA

kasna posjeta

Zbog zvijezda budem li budan jedne noći
U dubokim časovima snenim,
U pusti moj stan, k’o davno, opet će doći
Pod oreolom teškim, zamračenim.

– Nosiš li mi o zvijezdama tajna slova?
Ili tražiš o zemlji vedar glas.
Moj Isuse, još uvijek je pust i prazan krik pjetlova.
Još uvijek, a već sijeda postaje tvoja vlas.

Uvojak za uvojkom srebrinom ti prosijava.
Sve dublje bore na čelu, sve gušći im splet.
Sve pognutija je božanska tvoja glava.
Avaj, sa štapom starca moraćeš u svijet.

Znaj, poći ću s tobom i mjesto anđela
Nosiću tvoj svežanj kroz sutona slap.
Od grada do grada, od sela do sela.
I kad god zatreba pridržaću ti štap.

Pričaće svud o nama blagi ukućani,
Sa praga gledajući u sutonov dim,
Gdje kasnim putem prođoše putnici strani:
Nebeski neki starac i jedan čovjek s njim.