MAJKA: KATARINA PEJIĆ

O poreklu Andrića nema dovoljno preciznih odataka, što koriste i Srbi i Hrvati pa ga prisvajaju kao „svog“ književnika. Jedan podatak o majci Ive Andrića možda će uneti malo više svetla u misterioznost njegovih korena.

 

Poznato je da književnik i nobelovac Ivo Andrić nije ostavio mnogo podataka o svom poreklu i da u tom smislu postoje izvesne nejasnoće.

o poreklu andrića

U vezi sa rečenim ovde želim da se osvmem na opširan prilog novinara i publiciste Bože Majstorovića koji je objavljen u dva nastavka u časopisu „Ekstra reporter“ od 29. decembra 1982. godine sa naslovom „Gde je rođen Andrić“, a u kojem je reč o polemici između novinara Mustafe Gafića i novinara Dragoša Simovića, o tome ko je prvi objavio podatak o mestu Andrićevog rođenja. Međutim, ja na ovom mestu neću da se upuštam u pomenutu polemiku, već na ukažem na neke zanimljive činjenice koje su objavljene u pomenutom prilogu.

Tako je u prvom delu priloga od 1. decembra, na stranici 20 objavljena fotografija dela matične knjige sa sledećim podacima:

„Župa Travnik — Matica — Zapisnik krštenih 1884. do 1894. god. Na strani 67 pod brojem 70, druga kolona odozga prema dolje:

„Ivan Andrić, rođen 9. (devetog) X (oktobra) 1892. godine, zakoniti sin Antuna, podvornika i majke Katarine rođ. Pejić u Travniku. Ulica Zenjak (današnji broj 13), kum Tadija Antunović, podvornik, svećenik Juraj Pušek, Župnik Travnički“.

U nastavku priloga u broju od 29. decembra na strani 18, četvrti stupac, pored ostalog stoji „počev od podatka da je tu u jednoj kući živela Andrićeva majka Katarina (iako je njena porodica Pejić iz susednog Grahovika)“.

Podatak da je Adrićeva majka rođena Pejić poreklom iz sela Grahovika, u kojem je živela srpska pravoslavna porodica Pejić koja je slavila svetog Trifuna, možda može uneti malo više svetla u misteriju Andrićevog porekla.

Autor: Branko Mićić