IZNENADNI RESET

Kad nam se desi da naš računar „zakuca“, nekada je jedini izlaz nasilni restart celog sistema. Sigurno se upitamo da li ovim šokiramo sistem i koliko smo blizu onoga što nikako ne želimo da se desi, a to je da kompjuter neće više reagovati. Koliko je sve ovo „bolno“ za njega?

 

Odgovor nije jednostavan jer šteta usled ovakvog restarta (poznatog i pod nazivima cold reboot, hard reboot) može, a i ne mora nastati.

nasilni restart

Pre svega, jasno je da korisnik računara u takvim okolnostima nema mnogo izbora, jer kada „zakucaju“ sve komande, druga opcija je jedino čupanje kabla iz utičnice, što se nikako ne preporučuje.

Današnji računari trebalo bi da budu sigurniji za hard reboot od ranijih izdanja i u suštini je mala verovatnoća da može doći do štete. Šta se uopšte događa s računarom kada mora da se resetuje na ovaj način i zašto je uopšte tako nešto moguće izvesti?

Uobičajeno resetovanje koje se može zatražiti od sistema (ili ga on automatski pokreće) zove se još i soft reboot, a daje vremena operativnom sistemu da pogasi aplikacije i pokrenute procese i na posletku, pošalje signal matičnoj ploči da pokrene restart. Nakon toga, matična ploča šalje signal svakoj od komponenti i sistem se ponovo podiže.

Prilikom hard reboota stvari su nešto drugačije. Korisnik pritiskom i držanjem dugmeta za uključivanje/isključivanje računara pokreće proces pražnjenja svih komponenti koje se služe električnom energijom (neke od komponenti na matičnoj ploči je zadržavaju), a kada je taj proces gotov, svi delovi računara ostaju bez nje. Otpuštanjem dugmeta za uključivanje/isključivanje, matična ploča i neke druge komponente dobijaju energiju, a korisnik ponovnim pritiskom dugmeta počinje proces podizanja sistema na uobičajen način.

Prema najgorem scenariju, hard reboot ćete pokrenuti baš u trenutku kada operativni sistem zapisuje nešto na medij za čuvanje (SSD, HDD), jer će tada taj potez iza sebe ostaviti nepopravljive datoteke. S druge strane, manje su šanse da će se računar uopšte „smrznuti“ dok OS zapisuje nešto za čuvanje.

Dakle, restartovanje pritiskom na dugme ne nosi nikakve strašne posledice.

Veći rizik za računare je fluktuacija napona ili nestanak struje prilikom rada. Za pripremu za takve situacije korisnici bi trebalo da nabave posebne akumulatore (UPS).

Izvor: B92.net