RAZGOVOR SA PREDSEDNIKOM POKRETA

Predsednik Pokreta za Kosovo i Metohiju u Srbiji Milosav Stojanović kaže da će ova organizacija u saradnji sa udruženjima sa kojima potpiše Sporazum raditi na razvoju ekonomije, stabilnih demokratskih insistitucija, očuvanju kulture, umetnosti i tradicije. „Osnovan je Klub studenata Pokreta, preko kojeg pomažemo našoj omladini da rade uz studije“, kaže Stojanović.

 

Pokret za Kosovo i Metohiju u Srbiji sa sedištem u Beogradu, osnovan je prošle godine sa ciljem zalaganja za teritorijalnu celovitost AP Kosova i Metohije u sastavu Srbije, održivi opstanak što više srpskog i nealbanskog stanovništva na ovom prostoru i povrataka prognanih Srba i nealbanaca na svoja ognjišta.

milosav stojanović

Sa predsednikom Pokreta dr Milosavom Stojanovićem razgovarali smo o početnim rezultatima rada.

Koji su planovi i prioriteti Pokreta za Kosovo i Metohiju u Srbiji?

– Prioritet Pokreta, u narednom periodu biće okupljanje svih zavičajnih i drugih udruženja sa KiM, koja svoje aktivnosti usmeravaju na teritoriju svog zavičaja a imaju iste ili slične ciljeve. Sa tim udruženjima potpisaće se Sporazum o saradnji, da bi napravili sinergiju u ostvarivanju naših zajedničkih ciljeva i planova. Udružiti sve intelektualne i naučne potencijale kojima Pokret raspolaže, znanje, talente i kreativnost našeg raseljenog stanovništva bez obzira gde se nalaze kao i onih koji su do sada opstali na prostorima Kosova i Metohije, bez opterećenja političkih opredeljenja, koji će biti naši partneri i pomoći državnim institucijama u ostvarivanju ciljeva i planova u što kraćem roku, kako bi se nadoknadilo sve što je izgubljeno i šteta koja je naneta stanovništvu na Kosovu i Metohiji pre svega srpskom i nealbanskom stanovništvu. Da se zaustavi degradacija, duhovno i ekonomsko propadanje društva na Kosovu i Metohiji. Pokret će u narednom periodu u saradnji sa svim udruženjima sa kojima potpiše Sporazum o zajedničkim nastupima o ostvarivanju zajedničkih ciljeva Pokreta i njegovih ispostava na Kosovu i Metohiji, raditi na doprinesu razvoja ekonomije, stabilnih demokratskihi istitucija, očuvanju autentične kulture, umetnosti i tradicionalnih običaja.

Kako je krenulo sprovođenje planova i ciljeva imajući u vidu kratak period delovanja koji je iza vas?

– U više odlazaka na KiM, uspeli smo da održimo kvalitetne sastanke sa Opštinskim strukturama i stanovništvom Gračanice, Šilova i severa Kosova i Metohije, koji su prepoznali naše namere da zajedno radimo na identifikovanju i rešavanju problema lokalnog stanovništva. Osnovali smo jedanaest strukovnih odbora Pokreta koji broje 74 člana, naših veoma uglednih stručnjaka, akademika, profesora, uvaženih privrednika, ekonomista, pravnika, zdravstvenih radnika, socijalnih radnika, iz kulture, školstva, sporta, politike i iz oblasti bezbednosti. Svaki odbor ima svoj program rada ali u ovom trenutku najviše se radi na pripremi projekata za male biznise prevashodno u enklavama, projekat za školu u selo Banje Opština Srbica, organizovali smo promociju knjige „Sudija u Ratu i miru“, autora naše heroine Danice Marinković u Beogradu, Kragujevcu, Banja Luci, Brodu… Osnovan je klub studenata Pokreta, preko kojeg pomažemo našoj omladini i njihovim roditeljima da dopune kućni budžet, preko studenske zadruge „Bulevar“ iz Beograda, gde naša omladina imaju prioritet pri dobijanju posla ako žele da rade uz studije. Sa Sekretarijatom kulture grada Beograda, pripremamo realizaciju projekta „Beograd u susret Vidovdanu“. Ova kulturna manifestacija održaće se 24. i 25.juna. Radi se na organizovanju koncerta pod nazivom „Pesmom i igrom kroz Kosovo i Metohiju“.

Koji su strateški prioriteti Pokreta u oblasti privrede i zapošljavanja?

– Kao što sam već rekao, Pokret radi na tome da preko dijaspore i naše privrede iz Srbije, pokrene male porodične projekte i omogući dobijanje određenih materijalnih sredstva i oprema kako bi se zaposlili članovi porodica, koje bi proizvodile ili radile određene usluge za poznatog kupca u Srbiji a kasnije i izvan zemlje.

Kakva je situacija na planu identifikovanja strateških sektora privrede, ključnih za opstanak Srba na KiM?

– To pitanje će pažljivo razmotriti Odbor za privredno – ekonomska pitanja našeg Pokreta, a mi iz rukovodstva Pokreta očekujemo da pre godišnjih odmora dobijemo detaljno sagledane prioritete sa planom realizaje istih. U ovom trenutku priprema se projekat za očuvanje imovine Trepče i drugih privrednih društava kao i privatne imovine kao prvi preduslov za opstanak Srba na KiM.

Kakvo je interesovanje za pokretanje malih biznisa na Kosovu i Metohiji?

– Tu je ključ opstanka našeg stanovništva. Kako ove godine nismo uspeli da apliciramo za određene projekte iz razloga jer nismo imali kadrove za pisanje projekata, to se u narednom periodu pripremamo da naše mlade sa KiM, organizujemo školovanje za pisanje projekata, takav projekat je već pripremnjen tako da trenutno tražimo investitore. Kao što sam već rekao to pitanje smo pokrenuli a očekujemo i veliko interesovanje našeg stanovništva na KiM da prepoznaju mogućnost koja im se pruža da otpočnu sa svojom proizvodnjom ili uslugom kako bi obezbedili egzistenciju svoje porodice a samim tim i njihov opstanak na večnom ognjištu.

Mladi ljudi su značajan potencijal na koji računate i koji mogu da računaju na Pokret?

– Ono što smo uradili u ovom kratkom periodu je to da smo hteli da popunjavamo kućne budžete našoj braći i sestrama u Beogradu i okolini Beograda i to na taj način što smo postigli sporazum sa najvećom studenskom zadrugom u Beogradu „Bulevar“ (koja na godišnjem nivou ima oko 10.000 članova), da naši članovi od 16-30 godina imaju prednost u dobijanju poslova (u odnosu na druge članove zadruge) koji se nude na tržištu u tom trenutku na teritoriji Opštine Beograd. Ono što je potrebno je da se jave preko Kluba studenata pokreta za KiM ili preko našeg fejsbuka „POKRETZAKIMUSRBIJI“, skinu obrasce, popune ih, i u vrlo kratkom periodu biće pozvani na razgovor, bez plaćanja članarine, koja se plaća od prvog odrađenog posla. U ovom kratkom periodu ima dosta mladih ljudi koji su na ovaj način dobili posao.

Radite na privlačenju investitora iz centralne Srbije i sa Balkana. Kakvo je interesovanje i za koje delatnosti?

– Imali smo dosta kvalitetnih sastanaka sa privrednicima sa teritorije Republike Srbije, napravili smo kvalitetne kontakte privrednika i opštinskih struktura sa KiM, ima obećanja da će se neki projekti sprovesti u delo. Radimo na tome kontinuirano. Ovih dana boraveći u Banja Luci i Brodu članovi rukovodstva Pokreta Rašo Rojević i Nebojša Nikolić razgovarali su o mogućnostima saradnje i eventualnih ulaganja privrednika iz ova dva grada te se u tom smislu planirani sastanci na kojima ćemo se konkretnije dogovoriti.

Kako teče saradnja sa Republikom Srpskom?

– Saradnja sa Republikom Srpskom je na veoma visokom nivou preko presednika Odbora za KiM Milorada Arlova sa kojim imamo iskrenu i kvalitetnu saradnju. Milorad Arlov je na naš poziv prisustvovao promociji knjige Danice Marinković „Sudija u Ratu i miru“, koju je Pokret organizovao u Ruskom domu u Beogradu (gde je bilo prisutno preko 500 posetilaca) i odmah nakon toga organizovao je promociju ove knjige u Banja Luci i Srpskom Brodu.

Kakvi su kontakti, saradnja i očekivanja od srpske dijaspore?

– Rukovodstva pokreta a pre svega naš potpredsednik, istaknuti diplomata Vladislav Jovanović, rade na jačem povezivanju naše dijaspore sa Srbima sa KiM. Mi od dijspore očekujemo najveću pomoć imajući u vidu da je naša privreda još uvek nemoćna da jače pomogne konkretnim projektima na Kosovu i Metohiji. Na kraju, zahvaljujem se u ime Pokreta listu „Jedinstvu“ što prati naš rad.

Koristim priliku da pozovem Srbe na KiM da nam se jave sa konkretnim predlozima, idejama, čime bi se mogli baviti, kakvim sirovinama raspolažu ili su u mogućnosti da ih nabave na KiM, mogućnost zapošljavanja od 1 do 5 radnika i slično, da bi naše aktivnosti usmerili na konkrekne projekte.

Naša mejl adresa je: [email protected] ili putem pošte na našu adresu:

Pokret za KiM u Srbiji

ul. Sremska br.6

11000 Beograd

****

Izvor: Jedinstvo

Autor: Slavica Đukić