ŠAPAT LJUBAVI

šapat ljubavi

Kad ljubav srce obuhvati nežno
Uz osećaj da ruke telo miluju,
U duši nastane oluja osećanja
I telo oscilira trncima.

Tada, prst mi na oko prisloni,
Na ramena mi se rukama osloni
Pogledaj me onim tvojim pogledom
Kroz trepavice
I ne pričaj ljubavne reči.

Želim da te slušam
kako ćutiš,
Da istražujem,
u kojim dubinama duše
Ljubav stanuje,
da li samuje
Ili želi odatle izaći
Da telo
ko vreli izvor nadahnjuje.

U tim trenucima
Želim da čujem
bezglasni šapat ljubavi.