O NAJVAŽNIJEM OSEĆANJU

Antički Grci su mudrovali o mnogim stvarima, pa i o ljubavi. Da li ste se nekada zapitali na koji način vi volite? Oni su razlikovali čak 7 tipova ljubavi, a na vama je da otkrijete koji je od njih najpribližniji vašem karakteru, kao i kom tipu su generalno skloniji muškarci, a kom žene.

 

Koji god tip ljubavi da je vama svojstven, najbolje je da pronađete nekoga ko voli na isti način kao vi. Najlošija kombinacija su „ludus“ i „storge“. Takva kombinacija teško opstaje.

7 tipova ljubavi

Upoznajte se detaljnije sa svih 7 tipova ljubavi koje su poznavali stari Grci.

#1 Eros

U pitanju je seksualna i strasna ljubav. Dobila je naziv prema grčkom bogu plodnosti. Najsličnija je našem poimanju romantične ljubavi. Prema grčkom mitu nju je prouzrokovala jedna Kupidonova strela. Pogođeni strelom mi se zaljubljujemo kao što su se međusobno zaljubili Paris i Helena. Za ovu ljubav karakteristično je idealizovanje voljene osobe.

#2 Philia

Ovo je prijateljska ljubav. Aristotel je verovao da se prijateljstvo sklapa iz jednog od tri razloga: iz koristi, iz zadovoljstva ili zbog morala i razuma. Prijateljstvo karakterišu zajednička interesovanja, poverenje, briga, pouzdanost i poštovanje.

#3 Storge

Reč je o familijarnoj (porodičnoj) ljubavi između roditelja i dece. Ovo je bezuslovna, najprisnija i najsnažnija ljubav. Za razliku od erosa i filie, kod ove ljubavi lične osobine pojedinaca nisu bitne. U ranim fazama romantične veze ljudi očekuju bezuslovnu ljubav kao što je storge, ali uglavnom pronalaze samo eros, ili i filiu ako imaju sreće. Da bi romantična ljubav bila blizu savršenstva (jer potpuno savršenstvo ne postoji), ona vremenom treba da pređe u storge, filiu i pragmu.

#4 Agape

Nazivom agape određuje se univerzalna ljubav – ljubav prema nepoznatim ljudima, prirodi, Bogu… Uključuje altruizam, odnosno nesebičnu brigu za druge. Povezana je sa boljim mentalnim i fizičkim zdravljem. S obzirom da u našem društvu ima sve više besa, mržnje i nesloge, svi mi treba da nosimo malo više ovog tipa ljubavi u sebi.

#5 Ludus

Vragolasta ljubav, koja se shvata kao igra, zove se ludus. Ona može da se odnosi na flertovanje i zavođenje, u njoj je bitna zabava. Veze zasnovane na ovoj vrsti ljubavi su nezahtevne i neobavezne, ali ipak mogu i duže da potraju. U modernom dobu su ovakve veze sve zastupljenije. One najbolje funkcionišu kada su obe osobe same sebi dovoljne pa im nije potrebna dublja povezanost. Problem može da nastane kada jedna strana poželi da ova ljubav preraste u eros.

#6 Pragma

Praktična ljubav, zasnovana na razumu, dužnosti ili dugoročnim interesima, bila je najučestalija u vreme ugovorenih brakova. Ljudi koji doživljavaju ljubav kao pragmu žele prikladnog partnera koji zadovoljava određene kriterijume. Bitne su unutrašnje vrednosti partnera, kompatibilnost i deljenje istih ciljeva. Mnoge ljubavi koje počnu kao eros ili ludus na kraju prelaze u razne kombinacije pragme i storge.

#7 Philautia

Ljubav prema sebi može biti i zdrava i nezdrava. Nezdrava philautia je ona koja naginje aroganciji. U staroj Grčkoj osoba je optuživana da je arogantna ukoliko je smatrala da je iznad bogova, političara, opšteg dobra. Verovalo se da ovakva ljubav vodi uništenju. Asocira na nepravdu, sukobe i neprijateljstvo. Zdrava ljubav prema sebi podrazumeva samopoštovanje. Ljudi koji imaju visoko samopoštovanje ne moraju da postignu velike uspehe da bi osetili da vrede. Ne boje se toliko poraza i neuspeha. Spremni su za nova iskustva i veze, brže prebole životne nedaće i lakše opraštaju i sebi i drugima.

Istraživanja pokazuju da su muškarci skloni tipu ludus ljubavi, a žene vrstama storge i pragma, pa otuda verovatno i potiču problemi u muško-ženskim odnosima.

Međutim, kakva je to ljubav bez problema? Savršenstvo ne postoji! Jedna izreka lepo kaže: “Nikada nemoj tražiti nešto savršeno da zavoliš, jer bićeš u opasnosti da umreš bez ljubavi. Zato zavoli nešto što nije savršeno i učini ga savršenim svojom ljubavlju“.

Autor: Marina Puzić