NAJMANJI, A KRIV

Iskrivljeni mali prst, koji je uglavnom funkcionalan i ne utiče na upotrebu ruke u celini, smatra se blagom anomalijom. On se može podvesti pod kozmetički ili estetski problem. Većina slučajeva nije toliko ozbiljna da bi se smatrala stanjima koja treba tretirati.

 

Manje od deset odsto svetske populacije na jednoj ili obe šake ima retki poremećaj koji se ogleda u iskrivljenom malom prstu, najčešće okrenutom prema susednom domalom.

iskrivljeni mali prst

Mnogi ljudi sa urođenim iskrivljenjem u svom malom prstu žive normalno kao i svi drugi. Medicina obično ne tretira ovakve blage slučajeve, osim ako to iskrivljenje ne dovodi do problema pri savijanju prstiju koje može da bude veoma bolno.

Ipak, postoji nekoliko slučajeva iskrivljenja koji se mogu smatrati ozbiljnim deformitetom koji ograničava upotrebu prstiju ili cele ruke. Ovo stanje može biti ozbiljno ako se na vreme ne ispravi hirurškim putem, jer može izazvati trajno deformisanje nakon što se proces rasta kostiju u malom prstu zaustavi.

Nad sasvim malom decom kod koje je očigledno iskrivljenje malog prsta treba obaviti jednostavnu operaciju razmicanja koštanih pločica kako bi dobile prostor za dalji rast. Ovo obično podrazumeva stabilizaciju pločice zatezanjem tetive i mišića, a obavljanje intervencije preporučuje se do pete godine života deteta.

Iskrivljeni mali prst na ruci koji stoji uz ostale ravne prste može uzrokovati nekoliko različitih stvari. Glavni uzrok je kontrakcija tetiva i ligamenata koji bi trebalo da generišu ravne prste. Ovo se može desiti u materici tokom razvoja ploda ili u periodu detinjstva. Drugi najčešći uzrok javlja se usled nesklada koštanih pločica koje uzrokuju abnormalni rast kostiju.

Sve u svemu, mogu se navesti 4 najvažnija uzroka nastanka iskrivljenja malog prsta na šaci.

Genetika

Ako je roditelj ili neko od predaka imao kriv mali prst, on se genetski može preneti i na potomka. Ovakvi slučajevi se obično posmatraju na ultrazvučnom pregledu tokom trudnoće, a dalje genetsko testiranje kako bi se isključili drugi genetski preduslovi mogu se obaviti pomoću posebnog pregleda – amniocenteze. Sve ovo radi se zato što postoji spekulacija da je krivi mali prst možda znak drugog genetičkog stanja. U većini slučajeva, genetski predodređen savijen mali prst je benigno stanje i nije povezano sa nečim drugim.

Povreda

Povrede prstiju mogu da slome kosti šake ili pocepaju tetive koje ih drže ravne. Mali prst je, kao što mu i ime kaže, najmanji od svih i relativno je podložniji većim povredama od ostalih prstiju. Situacije kao što su lomovi prstiju kada se uzima nešto teško, sportske povrede ili težak pad sa dočekivanjem na šaku mogu prouzrokovati iskrivljenje prsta. Ako se one dešavaju tokom detinjstva, prst najčešće ne zaraste kako treba jer su njegove koštane pločice oštećene.

Određeni poremećaji

Iako još uvek nije dokazano, postoje slučajevi iskrivljenja malog prsta i kod određenih zdravstvenih poremećaja. Ova promena na prstu može se sresti kod Daunovog sindroma, Morovog refleksa, patuljastog rasta i u nekim slučajevima autizma. Takođe, kriv mali prst na ruci može se naći i kod slučajnih poremećaja u učenju i ponašanju. Savijen mali prst kod dece sa autizmom izražen je u veoma visokom procentu – oko 80 odsto. Iako medicina najčešće odbija bilo kakvu povezanost krivog malog prsta i navedenih pormećaja, njihov broj i visoka procentualnost primoraće je da ovu pojavu na najmanjem prstu uskoro prihvati kao korelaciju sa pomenutim bolestima.

Abnormalna epifizna ploča (ploča rasta)

Epifizna ploča ili ploča rasta predstavlja deo koštanog tkiva koje je odgovorno za rast kostiju. U većini slučajeva, uzrok deformiteta je neusklađenost ovih ploča u kostima malog prsta, koja se javlja još u materici, gde se one formiraju na pogrešan način. To je direktan uzrok što prst tokom detinjstva raste u krivom smeru. Češće se javlja kod dečaka nego kod devojčica, i to samo na jednoj strani tela. Postoje retki slučajevi kada se mali prsti iskrivljuju na obema rukama.