PAD BEOGRADA

Tačno ovih dana i to baš po ovakvim vrućinama, ali pre 496 godina su Turci zauzeli Beograd. Evo ukratko kako se to desilo…

 

Sulejman Veličanstveni, ili kako su ga zvali Zakonodavac, preuzeo je otomanski tron 1520. godine. Njegovi poslanici su odmah krenuli u Budim da Ugarskim vlastima jave tu radosnu vest.

turci zauzeli beograd

U Ugarskoj opšte rasulo, mladi vladar Ludovik II, koji je kao desetogodišnjak stupio na presto, bio je razvratan, živeo veselim životom (posebno noćnim), raskalašno se ponašao, gledao tuče svojih podanika oko položaja i bogatstva… jednom rečju dobro se zabavljao. O zaštiti protiv Turaka niko ništa nije preduzimao.

Kada su diplomate Sulejmana došle u Budim, da jave kralju stupanje na presto svog gospodara i da obnove ugovor o miru, tih dana je bila u toku svadba mladog kralja, a besna i pijana mađarska gospoda kada su ugledali turske izaslanike oni povikaše na njih da su špijuni, proglasiše ih za neprijatelje i strpaše u zatvor, a kasnije ih i ubili.

Sulejman je godinu dana čekao da se vrate njegovi izaslanici iz Budima, za to vreme je spremao vojsku da nastavi dalja osvajanja u Aziji gde mu je otac stao. Međutim, kada su mu javili šta se desilo u Budimu sa njegovim izaslanicima on udari rukom o sto i okrete vojsku ka Ugarskoj.

Maja meseca 1521. godine, turska vojna sila sastavljena od 300.000 do zuba naoružanih ljudi, krenula je preko Sofije i Niša ka Beogradu i Budimu. Hiljade kamila natovarenih topovima i municijom, preko 10.000 kola i još više konjanika…nepregledna kolona.

U tom trenutku, Beograd ima 700 mađarskih vojnika oko 1.000 srpskih dobrovoljaca i dosta Srba Beograđana koji su bili spremni da brane grad ali ne i da ga odbrane od strašne turske sile koja se kao vodeni talas kretala ka njima. Beogradski zapovednici Valentin Terek i Franc Hedervari junački pobegoše iz Beograda i ostaviše drugima da ga brane.

Turski vojskovođa Piri Mehmed Paša je 4. jula prvi stigao pod Beograd. Od 7. do 12. jula Turci su sa lađama u potpunosti opkolili grad, zauzeli zemunsku tvrđavu i baš na današnji dan postavili topove na ušće Save i Dunava i počeli da gađaju Beograd.

Beogradski heroji hrabro brane grad, iako su oskudevali u svemu i hrani i municiji…nakako su odbijali napade i ne samo da su dočekali da se Sulejman 31. jula pojavi pred Beogradom već su i posle toga, sve do 27. avgusta uspevali da odbiju strahovite napade turske vojske.

Tog, 27. avgusta, gledajući šta se dešava, Sulejman je naredio da se hrabrim braniocima Beograda garantuje život i imanje ako mu predaju grad. Tako i bi, 29. avgusta 1521. godine Turci su prvi put ušli u Beograd i gospodarili u njemu 167 godina bez prekida.

Sulejman je ispunio datu reč, pustio je Srbe koji su branili Beograd da izađu iz grada, posalo ih u Carigrad zajedno sa njihovim sveštenicima, kaluđerima i svetinjama i naselio ih u jedno selo kod Carigrada kome je dao ime Beograd. Svi ostali Srbi koji nisu učestvovali u odbrani mogli su da ostanu u Beogradu. Hrišćanske crkve pretvorio je u džamije.

Kako je Beograd bio silno porušen, Sulejman je okupio 21.000 Vlaha i Cincara sa zadatkom da ponovo sazidaju i obnove grad. Oni su to i završili. Za odbranu Beograda sultan je ostavio 30.000 ljudi i 200 topova i tek tada se svečano vratio u Carigrad. Bilo je to 19. oktobra 1521. godine.

Autor teksta je Živojin Žika Petrović, Srpska naučna TV