DOBA NADOLAZEĆEG ANTIHRISTA

Starac Lavrentije, koji je stekao obilnu blagodat Svesvetoga Duha Božijeg, često je svojim čedima govorio o poslednjim vremenima, upozoravao je da treba biti budan i obazriv, jer je antihrist blizu.

 

Baćuška Lavrentije je govorio: „Eto, sad glasamo, to nije ništa, jer još ne dajemo glas za jednoga u svetu. A kada se bude glasalo za jednoga – to je već on, i ne sme da se glasa“.

o poslednjim vremenima

Prosvećen Svetim Duhom, starac je o nadolazećem antihristu govorio ovakve reči: “Nastaće vreme kada će se skupljati postpisi za jednoga cara na zemlji. I strogo će se popisivati stanovništvo. Ulaziće u kuće, a tamo – muž, žena i deca. I žena će početi da nagovara muža: “Hajde da se potpišemo, mi imamo decu, ništa nećemo moći da kupimo za njih. A muž će reći: Ti kako hoćeš, a ja sam spreman i da umrem, ali za antihrista ne dam potpis. Takva je žalosna slika budućnosti”.

Antihrist će biti krunisan kao car u velelepnom Jerusalimskom hramu uz učešće duhovništva i Patrijarha.

Ulazak u Jerusalim i izlazak iz njega biće slobodan za svakoga čoveka. Ali tada nemojte putovati, zato što će sve biti učinjeno samo da se ljudi preleste.

Antihrist će biti sin bludne devojke-jevrejke iz dvanaestog kolena bludnika. Već kao dete biće veoma pametan i sposoban, a naročito od trenutka kada kao dvanaestogodišnji dečak, šetajući sa majkom po vrtu sretne satanu, koji će izaći iz samog bezdana i nastaniti se u njemu. Dečak će uzdrhtati od straha, a satana će reći: “Ne boj se, ja ću ti pomagati”. I od tog deteta će u ljudskom obličju izrasti antihrist.

Prilikom krunisanja, on neće dozvoliti da se pravilno pročita SIMVOL VERE na mestu gde stoje reči ISUSA HRISTA, SINA BOŽIJEG, on će se toga odreći i priznavaće jedino sebe.

I tada će Patrijarh povikati: “TO JE ANTIHRIST”!!! I zbog toga će Patrijarh biti ubijen.

Prilikom krunisanja, antihrist će biti u rukavicama, a kada ih bude skidao da se prekrsti, Patrijarh će primetiti da na prstima nema nokte, nego kandže, i to će poslužiti kao još jedan dokaz da je to antihrist.

Sići će s Neba Proroci Enoh i Ilija koji će takođe svima govoriti da je došao antihrist: “TO JE ANTIHRIST, NE VERUJTE MU”.

I on će ubiti Proroke, ali će oni Vaskrsnuti i Vazneti se na Nebo.

Antihrist će biti naučen svim satanskim lukavstvima i davaće lažne znake. Njega će slušati i gledati ceo svet u isto vreme. Tako svedoče Arhiepiskop Simon, Arhiepiskop Teodosije, Episkop Jakov i Arhimandrit Teofan.

Sveti Ugodnik Božiji je govorio: “Blažen je i preblažen čovek koji ne bude video bogomrsko lice antihristovo, niti poželi da ga vidi. Ko bude čuo njegove bogohulne reči i njegova obećanja zemaljskih dobara, taj će se prelestiti i pokloniće mu se. I skupa sa njim poginuti u večnom ognju” .

Starac sa suzama odgovori: “Na Svetom mestu će vladati gnusoba pustošna i pojaviće se skvrni prelestitelji sveta, oni će obmanjivati ljude koji su odstupili od Boga i činiće lažna čuda. I pose njih će se pojaviti antihrist, i čitav svet će ga videti u isti mah”.

Oni upitaše Svetoga: “Gde na svetom mestu” ? U Crkvi?

Prepodobni odgovori: “Ne u Crkvi, nego u svakoj kući”. U uglu gde sada stoje i vise Svete Ikone, stajaće prelešćujući uređaji za sablažnjavanje ljudi. Mnogi će reći PA POTREBNO NAM JE DA VIDIMO I ČUJEMO NOVOSTI. I eto, na vestima će se i pojaviti antihrist.

On će svoje ljude žigosati pečatom. Mrzeće hrišćane. Počeće poslednja gonjenja hrišćanske duše koja će odbiti da primi pečat satane. Prvo će početi progoni po Jerusalimskoj zemlji, a zatim će se po čitavom svetu proliti poslednja krv za ime našega iskupitelja Isusa Hrista.

Od vas, deco moja, mnogi će doživeti to strašno vreme. Pečati će biti takvi da će se odmah videti da li ih je čovek primio ili nije.

Hrišćani ništa neće moći ni da kupe ni da prodaju. Ali ne tugujte. Gospod svoje neće ostaviti… ne bojte se!!!

I zbog tih bezakonih dela zemlja će prestati da rađa, od suše će sve ispucati, pojaviće se takve pukotine, da će čovek u njih moći da upadne. Hrišćane će ili ubijati, ili progoniti u pusta mesta. Ali Gospod će pomagati svojim sledbenicima i hraniće ih.

Jevreje će proterati na jedno mesto, neki Jevreji, koji su istinski živeli po Mojsijevom zakonu, neće primiti žig antihrista. Oni će isčekivati, pratiti njegova dela. Oni znaju da njihovi preci nisu Hrista priznali za Mesiju i Bog će učiniti da im se otvore oči te neće primiti pečat satane, nego će priznati Hrista i carevaće zajedno sa Hristom.

A sav slabi narod će krenuti za satanom, i kad zemlja prestane da rađa, ljudi će otići da ga mole da im da hleba, a on će odgovoriti ZEMLjA NEĆE DA RAĐA, JA NIŠTA NE MOGU DA URADIM.

Ni vode neće biti, sve reke i jezera će presušiti. Ta će nevolja trajati tri i po godine, ali zarad izabranih svojih Gospod će skratiti te dane. U te dane još će biti snažnih boraca, stubova Pravoslavlja koji će biti pod jakim uticajem umno-srdačne Isusove molitve. I Gospod će ih pokrivati Svojom Svemogućom Blagodaću, i oni neće videti ona lažna znamenja koja će biti pripremljena za sve ljude. Još jednom ponavljam, u te Crkve nećete smeti da idete, Blagodati u njima neće biti.

Gospod je milostiv, one Jevreje koji odbiju da prime žig antihrista i uzviknu da je to prevara, a ne mesija, On će spasiti.

Baćuška je sa Jerođakonom Georgijem razgovarao o poslednjem vremenu, gorko je plakao i govorio: “MNOGO ĆE DUHOVNIKA POGINUTI U VREME antihrista”.

Baćuška se često skrušavao i plakao: PUN JE BEZDAN LjUDSKIH DUŠA… I NA ZEMLjU ĆE PRENETI BEZDAN. SVI ĆE DEMONI IZAĆI IZ BEZDANA I UĆI U LjUDE KOJI SE NEĆE NI KRSTITI, NI MOLITI, NEGO ĆE SAMO UBIJATI LjUDE. A UBISTVO JE PRVORODNI GREH. DEMONI ĆE NASTOJATI DA ŠTO VIŠE LjUDI PRELESTE TIM GREHOM.

Prepodobni je govorio da će biti takav rat u celom svetu da niko nigde neće preživeti, samo oni po klisurama.

“I tući će se međusobno, i ostaće dve ili tri države, i odlučiće: “Hajde da izaberemo jednoga cara za čitavu vaseljenu. I izabraće ga. I u poslednja vremena istinski Hrišćani će biti proganjani, a stari i nemoćni neka se hvataju makar i za točkove kola i neka beže za njima” .

Biće rata, nastavi Baćuška, i gde on prođe, ljudi više neće biti. A pre toga Gospod će SLABIJIM LjUDIMA, POSLATI MALE BOLESTI, I ONI ĆE UMRETI. A ZA VREME antihrista SMRTI NEĆE BITI.

I treći svetski rat više neće biti zarad pokajanja, nego radi istrebljenja. Sestra na to reče: Dobro je što će biti rat, jer će tako ljudi biti pribrojani Mučenicima. A Baćuška uzvrati: “Aaaa, neeee ako verujući postradaju u krvi, biće pribrojani Mučenicima, ali ako nisu verujući, otići će u ad”. Znači, može se i propasti, upita sestra. A Baćuška odgovori: “SLABE ĆE GOSPOD UZETI SEBI, A DRUGI ĆE SE OČISTITI PREKO BOLESTI. BIĆE I ONIH KOJI ĆE U RATU SPRATI GREHE SOPSTVENOM KRVLjU I BIĆE PRIBROJANI MUČENICIMA. A NAJJAČE ĆE GOSPOD OSTAVITI ZA SUSRET SA NjIM. I DOK SE BROJ SVEDOKA BOŽIJIH, NARUŠEN OTPADANjEM DELA ANGELA, NE POPUNI ONIMA KOJI SE SPASAVAJU, GOSPOD NEĆE DOĆI DA SUDI.

Uposlednje vreme Gospod će i žive, zapisane u Knjizi Života pribrojati Angelima, da bi dopunio broj onih Angela koji su otpali od Njega.

Doći će vreme, govorio je Prepodobni Otac Lavrentije, kada će se obnavljati i zatvoreni hramovi, i to ne samo s polja nego i iznutra. Kupole će se pozlaćivati i na Crkvama i na zvonicima. A kada se sve to završi, zavladaće antihrist. Molite se da nam Gospod još produži vreme da očvrsnemo, zato što nas očekuje strašno vreme. Vidite li kako se sve priprema na pokvaren način???

Sve će Crkve biti u najvećoj raskoši, kao nikad ranije, a u njih neće smeti da se odlazi.

Crkve će postojati, ali Pravoslavni Hrišćani u njih neće smeti da odlaze, jer se tamo neće prinositi beskrvna žrtva Isusa Hrista, nego će biti satansko zborište.

„Renoviranja hramova će trajati do samog antihristovog dolaska i svuda će biti neviđena raskoš“, govorio je starac.
„Ali vi u renoviranju naše Crkve budite umereni, kad je u pitanju njena spoljašnjost. Više se molite, idite u Crkvu, dok ima mogućnosti, naročito na Liturgiju, na kojoj se prinosi beskrvna žrtva za grehe čitavog sveta.
Češće se ispovedajte i pričešćujte telom i krvlju Hristovom, i Gospod će vas osnažiti“.