SNIMANJE IZ VAZDUHA

Sve o dronovima na jednom mestu – dozvole i odobrenja koji su potrebni za korišćenje i snimanje terena, ispiti koji treba da se polažu za upravljavanje bespilotnim letilicama i šta je sve zabranjeno tokom „vožnje“.

 

Snimanje dronom iz vazduha moguće je samo s dozvolom. Odobrenje za letenje daje Direktorat za civilno vazduhoplovstvo, a Vojska za snimanje terena.

o dronovima

Ako ste kupili dron i planirate da ga koristi te za snimanje iz vazduha, morate da se upišete u evidenciju bespilotnih vazduhoplova i da dobijete dve dozvole. Direktorat za civilno vazduhoplovstvo daje odobrenje za letenje, a Vojska za snimanje.

Da biste dobili ova odobrenja, moraćete da odgovorite na pitanja – ko namerava da koristi dron i koji, ko će njime da upravlja, za koje i čije potrebe, kad će leteti i na kojim koordinatama…

Potom sledi polaganje ispita o upravljanju bespilotnim vazduhoplovima i popunjavanje izjave o osposobljenosti za obavljanje leta.

U Srbiji trenutno ima 130 registrovanih fizičkih i pravnih lica koja poseduju dronove. Uglavnom ih uvoze firme koje ih koriste za snimanje svadbi, koncerata, atraktivnih destinacija za potrebe turističkih agencija…

Korišćenje bespilotne letelice zabranjeno je u naseljenim i gusto naseljenim područjima, a dronovi koji se kori ste u privredne svrhe mogu leteti u tim rejonima samo uz prethodno odobrenje Direktorata. Bez posebne dozvole ne sme da se leti ni na manje od pet kilometara od aerodroma i na visinama većim od 100 metara, a bez odobrenja Direktorata zabranjeno je iz drona izbacivati predmete i tečnost.

Ukoliko bespilotni vazduhoplov leti na udaljenosti manjoj od 500 metara od značajnih objekata kao što su elektrane, državne ustanove, vojni objekti, auto-putevi, kazneno-popravne ustanove, potrebno je i odobrenje korisnika objekta.

Zabranjeno je:

› upotreba dronova težih od 150 kilograma
› transport ljudi, životinja i opasnih materija
› izbacivanje predmeta i tečnosti
› upravljanje dronom iz vozila u pokretu
› približavanje drona na manje od 30 metara od ljudi
› letenje noću