CVET CVETOVA

cvet cvetova

Za crnke i za plavuše
Svejedno mi je
Samo nek’ moja ljubav potraje
Presrećan sam zbog svoje ljubavi
Iako mi od nje valja umirati
Volela me ili ne volela
Moj život samo u tebi počiva
Dovoljno mi je da se na tvojim dlanovima
Nadmećem u nestalnoj igri
Da sutra poželim ući
U pogled tvoj
Ubiti me, primiti me
Iz sažaljenja, iz uživanja
Kakvog to značenja ima?
Nisi li sjaj moga oka
Pesma moje usne?

Sećaš li se priznanja?
Sećaš li se svojih obećanja?
Usta – možda slatka iluzija cveća?
Boja – možda san meseca?
Pogled – o svete na zalasku!

Dve ruke
Kliznuše niz moju mišicu
Ja sam juče i sutra
Moje kose sišle sa sunca
April se rađa iz njihove senke
U tvom srcu je tekao plamen
Pod mojom odeždom biser i dijamanti
Govorila si: Mirisno vino
Ti si vino
Kada ću postati pehar tvog iskrenja?
Ali ti, živi li u tebi uspomena?
A ja, kolika je samo moja želja!

Neka te prene sećanje na mene, na nas!
Ko će kome pripasti?
Ja tebi
Zauvek biću
Ovo nebo ozvezdano

U čijem središtu
Ti kružiš
Srce moje!

On je neveran, ona je postojana
Lepotica odana mirisu
Cvet cvetova.

S arapskog preveo Darko Tanasković