OD ŽIVOTINJSKE KOŽE DO PVC

Kada je i kako prvi put čoveku zatrebala kesa, vreća ili torba, niko zaista ne zna.

 

Nagađanja, razume se, kazuju da je čovek u jednom trenutku poželeo da plodove koje skuplja može da ponese u većem broju od onog koji mu šake dozvoljavaju.

pvc vreće

Nauka pretpostavlja da je prve vreće čovek izradio od materjala koji su bili dostupni u prirodi, a tu se prvenstveno misli na životinjske kože u koje je najpre stavljao hranu koju je pribavljao lovom ili skupljanjem. Ideja o vreći, može se reći onda je stara koliko i sam čovek, ili makar koliko i čovekova svest da obezbeđuje zalihe – najpre hrane (a čega bi drugo). Istorija koja je dalje vezla goblen snalažljivosti, u svakom slučaju ima različita tumačenja, pa se teorije o razvoju tekstila sučeljavaju, mešaju se vekovi i hipoteze. Sigurno je još jedino to da je čoveku i te kako dobro došao novi način ubiranja plodova svog rada, transporta i magacioniranja. A kako je od prvobitne ideje vreća došla do proizvoda koji nastaje u fabrikama specijalizovanim za to. Najbolje je konsultovati sveukupne ljudske zabeležene uspomene.

Istorijski aspekti

Vreće su od vajkada koristili jednako i muškarci i žene. U našim su se krajevima dugo pojavljivale i “bošće“ improvizovane vreće koje su se pravile tako što su krajevi marame povijani ka unutra, pa tako povijeni služili kao zidovi pregradica za nošenje hrane, voća, žita. Prva zabeležena vreća na nekom crtežu pojavila se, kao i mnogo drugih zabeležnih i dokumentovanih antičkih predmeta, na crtežima u starom Egiptu. Mnogi hijeroglifi simbolišu ljude sa vrećama na njihovim plećima. Svi se sećamo i onih filmova o srednjovekovnim navikama, gde su postojale vrećice koje su preteča novčanika. Vreće za zlatnike možda su i najekranizovanije vreće ikada, osim onih za đubre, koje su se takođe pojavljivale kao deo scenografije.

Novo doba, nove navike, nova upotreba

U modernom dobu vreće se mogu koristiti u nebrojeno mnogo situacija u potpuno različite svrhe. Varijetet upotrebe vreća je u dvadeset i prvom veku ogroman. Danas prepoznatljive plastične kese i papirne kese neizostavni su deo svih supermaketa i prodavnica. PVC vreće koriste se za skladištenje materijala, prenošenje i transport, ali i za odlaganje nepotrebnih  predmeta i materija. PVC vreće sa tzv. ziperima se koriste za čuvanje stvari koje želimo da sklonimo na sigurno, a male verzije zip vreća imaju upotrebu tokom plovidbe, raftinga, ali i u poplavnim situacijama. Njih koriste i forenzičari za čuvanje dokaza. Tanke plastične kese danas sve više zamenjuju papirne vreće ili vreće za reciklažu koje su biorazgradive.

PVC vreće za povrće

Mnogi od onih koji se bave povratarstvom, ratarstvom ili voćarstvom, a svoje proizvode plasiraju na tržište, koriste PVC vreću za transport poljoprivrednih kultura. Skladištenje u PVC vrećama onih proizvoda koji bolje podnose transport je jeftinije, a u PVC vrećama često se čuvaju pšenica i druge žitarice. U poljiprivredi se, naime, ove vreće često sreću kao povoljna opcija. Kada se zapitamo šta se to vekovima, pa i milenijumima unazad suštinski promenilo, kada su ljudske navike u pitanju, odgovor bi bio – pa ne baš mnogo tog. Osim što su se promenili materijali i PVC zamenio životinjsku kožu, onaj suštinski izvorni princip funkcionisanja čoveka, na mnogo nivoa ostao je isti.