OSUĐIVANJE

osuđivanje

Gospode, ispravljaš
puteve nam i nas same,
potpora si, utočište
u metežu, punom drame.

Trud naš i podvizi,
bez Tebe su nemogući,
krijepiš nas i snagu budiš,
oslonac duši nudiš.

Učiš nas, svi smo jedno,
i možemo bolji biti.
Slobodu si darovao,
Zar mogu drugom suditi?

Tad na Tvoje mjesto stajem
I grijehu se predajem.
Duša svaka koliko zna i može,
visinama teži Bože.

Kada ipak to učinim
u slabosti duše moje.
Kad me riječi opogane,
pomiluj čedo svoje.

Pokaži sve od čega bježim,
šta od same sebe krijem.
Slabostima iz dna duše,
lice svoje da umijem.

Daruj mi da vidim sebe,
u svom grijehu i nemoći.
Neće tad mi usne moći,
o drugome ništa reći.

Darinka Daria Zastavniković rođena je 1981. godine u Bihaću. Djetinjstvo i školske dane provela je u Ličkom Petrovom Selu. Nakon Oluje 1995. godine seli se u Beograd. Završila je Beogradsku poslovnu školu. Njena prva zbirka pesama objavljena 2009. godine posvećena je stradanju pravoslavnog srpskog naroda na području Hrvatske i doživela je dva izdanja. Druga zbirka pesama Plamen kosovske noći objavljena 2011. godine odnosi se na stradanje pravoslavnog naroda na Kosovu i Metohiji. Od 2011. Darinka živi u Vankuveru, u Kanadi. Aktivna u našoj zajednici u Vankuveru, Darinka je danas saradnik časopisa Beli Anđeo, crkveno – školske opštine sveti Arhangel Mihailo.