UPOZNAVANJE DUHA SVETOG

Današnja pouka starca Siluana, znamenitog i mudrog svetogorskog oca, tiče se prizivanja Gospoda Boga koje stvara molitvu, jer molitva će nas zavoleti ako se često ispovedamo i čisto molimo Boga samo u potpunom smirenju i uzdržljivosti.

 

Ko voli Gospoda, uvek Ga se seća, a sećanje na Boga rađa molitvu. Ako se ne budeš sećao Boga, nećeš Mu se ni moliti, a bez molitve duša neće istrajati u ljubavi Božijoj, jer kroz molitvu dolazi blagodat Svetoga Duha. Molitvom se čovek čuva od greha, jer kada je um u molitvi, zauzet je Bogom i u smirenju duha stoji pred licem Gospoda, koga poznaje duša njegova.

pouka starca siluana

Međutim, početniku je potreban učitelj, jer dok duša ne primi blagodat Duha Svetog, ima da izdrži tešku borbu sa zlim dusima. Ona se neće snaći ukoliko joj đavo prinese svoju sladost. Ovo može da razume samo onaj koji je opitom poznao blagodat Duha Svetog.

Onaj ko je okusio Duha Svetog, po ukusu raspoznaje blagodat. Onaj ko želi da se bez duhovnika bavi molitvom i samouvereno misli da sve može iz knjiga da nauči, te ne odlazi svom starcu, već je na pola pao u prelest. Ali, smirenima će Gospod pomoći. Oni idu kod duhovnika koji se tu nađe, čak i ako nije opitan nastavnik i Gospod će ih zbog njihovog smirenja sačuvati.

Sećaj se da u duhovniku živi Duh Sveti, i da će on umeti da ti kaže šta treba da činiš. Ako, pak, pomisliš da tvoj starac živi nemarno i da u njemu nema blagodati Božije, znaj da ćeš zbog takve misli silno postradati i da ćeš sigurno pasti u prelest. Gospod će te tim putem smiriti.

Molitva se daje onome ko se moli, uči Sveto Pismo. Ali, molitva samo iz navike, bez skrušenosti srca zbog učinjenih grehova nije ugodna Gospodu.

Za trenutak ću prekinuti pouku o molitvi.

Moja duša tuguje za Gospodom i željno Ga traži, i ne podnosi da o nečem drugom misli.

Moja duša tuguje za živim Gospodom i duh se moj otima ka Njemu kao Svom Ocu nebeskom i rođenom. Gospod se orodio s nama Duhom Svetim. Gospod je mio srcu. On je naša radost, i veselje, i čvrsta uzdanica.

Blagi Gospode, potraži po milosti Svojoj stvorenje Svoje i pokaži se ljudima Duhom Svetim kao što se pokazuješ slugama Svojim.

Obraduj, Gospode, dolaskom Svog Duha Svetog svaku žalosnu dušu. Daj, Gospode, da svi ljudi koji Ti se mole poznaju Duha Svetog.

O, ljudi, smirimo se radi Gospoda i Carstva nebeskog. Smirimo se i Gospod će nam dati da poznamo silu Isusove molitve. Smirimo se i Sam će Duh Sveti učiti našu dušu.

O, čoveče, uči se Hristovom smirenju i Gospod će ti dati da okusiš sladost molitve. Ako želiš da se čisto moliš budi smiren, uzdržljiv, često se ispovedaj i zavoleće te molitva. Budi poslušan, sa dobrom savešću potčinjavaj se vlastima i budi svime zadovoljan, pa će ti se um očistiti od sujetnih misli. Sećaj se da te Gospod gleda i boj se da čime ne ožalostiš brata. Ne osuđuj bližnjeg i ne vređaj ga, čak ni pogledom, i Duh Sveti će te zavoleti, i Sam će ti u svemu pomagati.

Duh Božiji mnogo podseća na milu, rođenu majku. Mati voli svoje čedo i žali ga. Tako i Duh Sveti nas žali, oprašta nam, leči nas, urazumljuje i veseli. Duh Sveti se upoznaje kroz smirenu molitvu.

Onaj ko voli neprijatelje, ubrzo će poznati Gospoda Duhom Svetim, a o onome ko ne voli neprijatelje neću ni da pišem. Njega mi je žao, jer on muči i sebe i druge, i neće poznati Gospoda.