ELEKTRONSKA EVIDENCIJA

Kao pilot projekat Minstarstva prosvete, od 1. septembra u 200 škola biće uveden e-dnevnik, pomoću kojeg će nastavnici na brz, jednostavan i pouzdan način voditi evidenciju o učenicima, dok će roditelji imati uvid u ocene i izostanke svoje dece.

 

Od 1. septembra u 200 škola u Srbiji umesto dnevnika nastavnici će u učionice ići sa laptopovima ili tabletima u koje će evidentirati ocene, izostanke, pohvale i napomene o učenicima. To će omogućiti roditeljima da uz odgovarajuću lozinku u svakom trenutku mogu da pristupe dnevniku i vide ocene i izostanke za svoje dete.

e-dnevnik

E-dnevnik je pilot-projekat Ministarstva prosvete koji će krenuti u 200 škola, a kada se steknu uslovi biće uveden u svih 1.800 škola u Srbiji.

To je samo jedan od pet servisa u okviru projekta E-prosveta.

Kasnije je planirano da se uvodi E-lektira, virtuelni muzeji, informacioni sistem za analitiku učenja, nacionalna platforma za izradu, distribuciju i korišćenje odobrenih digitalnih, obrazovnih sadržaja.

Rukovodilac projekta E-prosveta Bojan Radić kaže da će servis E-dnevnik omogućiti nastavnicima, razrednim starešinama i direktorima škola da na brz, jednostavan i pouzdan način vode evidenciju o učenicima.

„Kako bi se obezbedila veća objektivnost u ocenjivanju nastavnici mogu da vide samo ocene iz svog, ali ne i iz drugih predmeta“, rekao je Radić novinarima na predstavljanju projekta.

Sve ocene učenika mogu da vide direktor škole i razredni starešina, a roditelji mogu u svakom trenutku da pristupe podacima iz dnevnika, ali samo za svoje dete.

Radić kaže da će roditelji morati da pričekaju malo da se sistem uhoda, pa će tek onda dobiti lozinke preko kojih će moći da pristupe podacima iz dnevnika za svoje dete.

„Psiholozi su nam tražili da se roditeljima omogući da vide ocene sa dva dana zakašnjenja, kako bi se dala mogućnost učenicima da sami saopšte roditeljima koju su ocenu dobili i objasne zašto je tako. Prihvatili smo njihov zahtev“, objašnjava Radić.

Usvojen je i predlog psihologa da se o deci u E-dnevnik beleže i pohvale, što do sada nije bio slučaj.

Takođe, direktori će u svakom trenutku moći da vide kako je rangirana njihova škola u odnosu na druge, a kriterijumi u rangiranju biće ocene, broj izostanaka i dostignuća na takmičenju.

Ukoliko se desi da nastavnik pogreši ocenu, mora da prosledi zahtev za izmenu ocene direktoru koji to obavlja.

U narednoj fazi, objašnjava Radić, ideja je da se roditeljima šalju i SMS poruke o izostancima dece sa časa.

Radić kaže da E-dnevnik ima najviši nivo zaštite podataka, koji se čuvaju na serveru u Srbiji, a obezbeđeni su dvadesetčetvoročasovni fizički nadzor sistema, korisnička podrška i sistem obuka i pomoći korisnicima.

Svaka škola može da pristupi samo svojim podacima, a ostali nivoi – školska uprava, Ministarstvo imaju samo brojčane, statističke podatke koje im škole inače šalju.

Osnovne škole obuhvaćene pilot-projektom vodiće samo elektronski dnevnik, dok će srednje škole u projektu voditi dvostruku evidenciju, zbog zakonske regulative.

Sa projektom se u Srbiji krenulo ambiciozno dok su komšije Hrvati bili mnogo oprezniji pa su prve godine u projekat uključili samo tri škole, a druge godine 29 škola. Naravno, imali su na raspolaganju mnogo više novca od Srbije koja projekat finansira iz donacija.

Izvor: Tanjug.rs