ISKUŠAVANJE ZLE SILE

Poučna priča iz žitija prepodobnog Pahomija govori o tome zašto se protiv đavola mora svesrdno boriti molitvom svakodnevno, jer budućnost znana samo Gospodu za sve nas smrtnike velika je nepoznanica i neizvesnost.

 

Jedne noći, veliki Pahomije sa blaženim Teodorom, hodeći obojica zajedno videše gde ka njima ide đavo u obliku divne žene, praćene mnoštvom slugu.

iz žitija prepodobnog pahomija

Gledajući to, Teodora podiđe jeza, no sveti Pahomije mu reče:

„Ne boj se čedo, već budi smeo uzdajući se u Gospoda.“

I stadoše se moliti Bogu. A đavo u obliku žene približavajući im se, reče im:

„Zašto se uzalud trudite? Vi protiv mene ne možete ništa učiniti, jer ja dobih vlast od Boga Svedržitelja da kušam koje hoću.“

Sveti Pahomije upita đavola:

„Ti, ko si? I otkuda dolaziš? I koga hoćeš da kušaš?“

Prividna žena odgovori:

„Ja sam đavolja sila i sva vojska demonska služi meni. Ja otrgoh Judu od lika apostolskog, ja dobih vlast da i protiv tebe vodim rat, Pahomije, ali me niko nikada ne unizi tako kao ti, jer me bacaš pod noge ne samo starima nego i deci, učeći ih kako da me gaze. Ti si sabrao protiv mene toliko mnoštvo podvižnika i ogradio ih nerazrušivim zidom straha Božijeg, da sluge moje ne mogu već nikome da se smelo približe. Ova snaga u vama protiv mene poraste učovečenjem Boga, koji vam dade vlast da stupate na svu silu našu.“

Sveti Pahomije upita:

„Jesi li, silo đavolja, došla da kušaš samo mene ili i ostale?“

Žena odgovori:

„I tebe i sve slične tebi.“

Svetitelj upita:

„Onda ćeš i Teodora kušati?“

Žena odgovori:

„Ja dobih vlast da kušam tebe i Teodora i ostale, ali ne mogu da vam se približim, jer kada vojujem protiv vas, vi imate više koristi od mene nego štete. Ali, vi nećete večito ostati na zemlji sa onima koje sada naoružavate molitvom. Biće vremena posle vaše smrti kada ću se ja poigrati s njima.“

Svetitelj upita:

„Znaš li da oni koji će posle naše smrti biti, neće tako verno Bogu služiti kao što mi služimo?“

Đavo odgovori:

„Znam nasigurno.“

Svetitelj na to reče:

„Lažeš na glavu svoju poganu, jer znati budućnost svojstveno je jedino Bogu, a ti si laž i lažju vladaš.“

Đavo uzvrati:

„Iako ništa ne znam predznanjem, ipak razmišljajući o prošlim i sadašnjim stvarima ja predviđam šta će biti.“

Kada đavo brbljaše to i mnogo štošta drugo, prepodobni Pahomije mu zapreti imenom Isusa Hrista i đavo iščeze sa celokupnom svojom vojskom.

Iz žitija Svetog Pahomija Velikog