NAJKRAĆI OSVRT NA PROCEDURE OTVARANJA FIRME

Otvaranje firme je najmanje skup radnji administrativnog karaktera, odnosno prikupljanje papirologije potrebne za njeno registrovanje.

 

Činu otvaranja firme prethodi niz poslova kojima svaki ozbiljni preduzetnik mora da pristupi ozbiljno i odgovorno, jer od toga zavise kasniji rezultati.

Otvaranje firme

Otvaranje firme u Srbiji je jednostavan, lak i brz posao koji se obavlja za 24 sata, tvrde jedni (predstavnici institucija zaduženih za definisanje procedure vezane za otvaranje firmi i onih čiji je zadatak da to sprovedu u delo), dok drugi – a to su svi oni koji se i praktično bave ovim poslom (od preduzetnika koji nameravaju da otvore firmu do onih koji im pružaju komercijalne profesinalne usluge na ovom putu, završavajući određene ili sve poslove vezane za otvaranje firme, umesto njih), ukazuju na to da je potrebno izuzetno mnogo vremena, truda, angažovanja i priprema da bi se došlo do tog cilja.

Jer, otvaranje firme je najmanje skup radnji administrativnog karaktera, odnosno prikupljanje papirologije potrebne za njeno registrovanje.

Samom tom činu prethodi niz poslova kojima svaki ozbiljni preduzetnik mora nužno da pristupi ozbiljno i odgovorno, budući da od toga zavise potonji rezultati firme koju želi da pokrene: važno je imati ideju (koja je na čvrstim osnovama i može se realizovati).

Biznis plan, kao eleborat o onome čime će se preduzetnik baviti, obuhvata definisanje buduće delatnosti firme, proizvoda ili usluge koje će proizvoditi/pružati, ciljnog tržišta, izvora finansiranja, konkurencije, uz predviđanje događaja u budućnosti, kako bi se predupredile neprijatnosti i iznenađenja, odnosno iskoristile povoljnosti…

Oblici privrednog društva

Dugoročna vizija budućeg preduzeća je jedan od ključnih elemenata njegovog funkcionisanja i kriterijuma koji određuju buduće korake i zadatke preuzetnika. Dakle, najpre je potrebno izabrati između ovih kategorija:

 • preduzetnik
 • ortačko društvo
 • komanditno društvo
 • društvo sa ograničenom odgovornošću
 • akcionarsko društvo

Praksa pokazuje da se najveći broj firmi u Srbiji registruje kao preduzetnik ili DOO (društvo sa ograničenom odgovornošću).

Radnje koje prethode otvaranju firme

Istovremeno, mada ovaj potez može doći i na kraju procedure osnivanja firme, potrebno je opredeliti se za knjigovođu, koji je veoma bitan za čitav rad jedne firme. Tu je, zatim, izbor advokata i odgovarajućeg softvera. Dobar knjigovođa i dobar advokat i pre početka prvih poslova oko otvaranja firme, mogu pomoći izuzetno mnogo – osim valjanih saveta i ostale podrške vezane za samo osnivanje firme, mogu preduprediti mnoge kasnije poteškoće koje nastaju ukoliko dođe do propusta prilikom definisanja same firme.

Pre nego što započne prvi korak u procesu registrovanja pravnog lica – dostavljanjem popunjenih formulara u kojima su navedeni podaci o njegovom osnivanju Agenciji za privredne registre, a u saradnji sa Republičkim Zavodom za statistiku i Poreskom upravom, vlasnik firme bi trebalo da donese odluke o bitnim odrednicama koje definišu samu suštinu te firme:

Prilikom izbora oblika organizovanja, a radi olakšavanja daljeg rada I eliminacije opasnosti da u daljem toku dođe do potrebe za preregistracijom firme, vlasnik bi trebalo da definiše je li on jedini njen vlasnik i hoće li tako i ostati, namerava li da u doglednoj budućnosti proda udeo u njoj, hoće li njen obim prometa biti ispod ili iznad šest miliona dinara godišnje, hoće li obavljati posao sam ili će zapošljavati radnike…

– Uz sve potrebne detalje vezane za osnivanje firme, neophodno je definisati i njen naziv i navesti šifru delatnosti koja definiše njenu pretežnu delatnost (podrazumeva se da iza te, pretežne, mogu da slede i ostale, zakonom dozvoljene delatnosti). Definisanje pretežne delatnosti je od veoma velikog značaja za dalje funkcionisanje firme, tim pre što su određene šifre delatnosti oslobođene evidentiranja prometa preko fiskalnih kasa.

Posle završene procedure kod Agencije za privredne registre i dobijanja jedinstvenog matičnog i poreskog broja (PIB), potrebno je nabaviti pečat firme, uz prethodni izbor njenog logotipa.

Inače, važno je imati u vidu i to da preduzetnici – paušalci ne vode knjige do ostvarenog prometa u iznosu od šest miliona dinara i njima se porez razrezuje prema delatnosti koju obavljaju.

Pa tako, recimo, automehaničari plaćaju 25.000, a advokati 35.000 dinara. Iznos paušalnog poreza je komplekna tema, a više možete pročitati na sajtu FT1P.

Jedna od bitnih razlika između dve najzastupljenije kategorije poslovanja u Srbiji je u tome da preduzetnici odgovaraju celokupnom svojom imovinom, a DOO imovinom do visine upisanog kapitala.

 • Obaveze preduzetnika paušalaca i onih koji vodi knjige
 • Naknada za registraciju firme kod APR iznosi 1.500 dinara
 • Ostali troškovi su u zavisnosti od delatnosti firme i visine taksi u opštinama i u gradovima
 • Otvaranje računa u banci
 • Komunalni troškovi
 • Iznajmljivanje objekta ili otvaranje firme u sopstvenom objektu (uz mogućnost rada na terenu)
  Obaveza vođenja knjiga za promet veći od 6 miliona dinara
 • Odgovara celokupnom svojom imovinom
 • Osnivač može biti jedno lice pa najviše do 10 fizičkih lica

OBAVEZE PRILIKOM OSNIVANJA DOO

– Naknada za registraciju firme kod APR je 5.900 dinara
– Ostali troškovi su takođe u zavisnosti od delatnosti firme i visine taksi u opštinama i u gradovima
– Otvaranje računa u banci
– Komunalni troškovi
– Iznajmljivanje objekta, otvaranje firme u sopstvenom objektu ili rad na terenu
– Vođenja knjiga
– Vlasnik DOO odgovara imovinom do visine upisanog kapitala, najmanje 100 dinara
– Ne mora da zapošljava radnike
– Osnivač može biti jedno pravno ili fizičko lice ili kombinacija fizičkih ili pravnih i fizičkih lica

Ukoliko se o svim ovim elementima vezanim za osnivanje firme blagovremeno povede računa i ona se postavi u samom startu na čvrstim i jasno definisanim osnovama, ne samo da će ona imati veće šanse i potencijale za uspešan rad i razvoj, već će biti i manje potreba (ili ih uopšte neće biti) za ulaganjem dodatnih sredstava oko razrešenja raznih sporova, nedoumica i problema.