PRVA I POSLEDNJA BRIGA

poslednja briga

Ja vidim danas svuda
Gde bacim pogled moj,
Gde čovek kao zverka,
S čovekom bije boj.
I svako gleda samo
Lični interes svoj.

Mudrac ko prostak, silni
Ko ništav, mlad i star,
Sve ima jednu devizu:
Novac i dobar ćar!
Poslednja briga sviju,
Zove se opšta stvar.

SVOJOJ LILI

Sa jutarnjim suncem vrebam te i
tražim
Pun radosti tople i bezumne sreće
Da ugledam tebe, čežnju svoje sreće.
Da pogledom tvojim grubu prošlost
blažim.
Sa jutarnjim suncem vrebam te i
tražim!
Jer ti kad se javiš na mah pesma
krene,

Himna tebi, Lili, i lepoti tvojoj
Budućnosti našoj i ljubavi svojoj,
Pred njom ginu jadi sve se gubi, vene.
Jer ti kad se javiš na mah pesma
krene.

Duša žudi tebi, ja ne pitam ko si?
Čedo bogataša il` puka sirota?
Ti si ljubav moja, cilj moga života
I lepša neg` ljiljan u jutarnjoj rosi.
Duša žudi tebi, ja ne pitam ko si?

PORUKA

Ko se koleba, koga borbe plaše
Što nam predstoje najskorijih dana
Nek ide odmah, još dok je zarana
Plašljivce neću u redove naše.

Jer, našto oni? Kao čelik jake
Mišice koje će u svome
Zamahu snažnom pred sobom da lome
Sve što nam smeta. Jer hoću junake.

Koji su spremni da podnesu patnju
Svaku, i zmiju da nagaze nogom,
I da zametnu boj sa samim bogom,
Kad ceo svet se uputi na pratnju
Starome društvu da mu kažem:
zbogom!

NAPRED

Pred nama vidik jasan kao zora,
Mi svesni svega krećemo bez straha,
U susret cilju ko bujica plaha
Snažni kao kada pritiskuje mora.

Prepreke mnoge ali snaga diva
Probuđenoga ni od čeg ne preza
Nas silno drži jedna sveta veza
I vera što nam nov vidik otkriva.

Drugovi, napred! Svi skupa i smelo,
Jer samo naš put vodi ka slobodi
I samo naše veliko je delo!

Iz kog će novo sunce da se rodi
Za potištene i sve koji pate…
Pa onda, napred, moj druže i brate!