ZAPIS IZ 1901. GODINE

Nekada se znalo da rado Srbin ide u vojnike, a danas je od te časti ostala samo uspomena. Dvanaest vojničkih zapovesti zapisao je izvesni Milan S. Ubavkić još s početka prošlog veka, a objavile su ih tadašnje „Narodne novine“.

 

Ovako glase tih dvanaest vojničkih zapovesti.

dvanaest vojničkih zapovesti

1) Ljubi svoga kralja, veru i otadžbinu, i za njih gini kad god bude zatrebalo.

2) Slušaj starešine kao svoje roditelje i žrtvuj se za njih kad su u opasnosti.

3) Slaži se s drugovima kao sa braćom i deli s njima i sreću i nesreću.

4) Brini se o mlađima kao svojim zadrugarima, staraj se da im razviješ osećanje i ljubav ka službi.

5) Utrkuj se s ravnima u vršenju službe, a mlađima budi primer reda, tačnosti i požrtvovanja u službi.

6) Na maršu ne izlazi iz stroja i budi izdržljiv, pazi na obuću i ranac i konja, da te ne nažulje. Trpeljivo snosi zamor, nepogodu i oskudicu.

7) Na straži i u izvidnici budi oprezan i pažljiv; dobar vojnik i trupa ne smeju biti nikad iznenađeni i prepadnuti.

8) U boju štedi municiju; gađaj samo u meso; bajonetom završi borbu čim se prilika ukaže. Brani se dokle micati možeš; junak se živ ne predaje.

9) Napadaj i kad se moraš braniti. Neprijatelju gledaj uvek u oči, a nikad mu ne okreći leđa. Pregaocu Bog daje mahove, a smelome – pobedu.

10) Juriš vrši smelo i odlučno; pobeđenoga neprijatelja goni, dok ga ne satreš.

11) Ne napadaj dok nisi neprijatelja osmotrio, a o svršenoj borbi javi pretpostavljenome, čim uzmogneš.

12) Protivnika udri bez milosrđa, ranjene i nevoljne štedi, a sa zarobljenicima postupaj čovečno. Ne pljačkaj i ne ruši tuđu imovinu.