NAPAD NA SVETU MAJKU BOŽIJU

Jedan naprasiti trgovac nije imao drugog Boga do novca i materijalnih stvari. Nije bio pobožan i mrzeo je svako ispoljavanje vere. Zato je postradao jednom, na sveti dan, kada je pokušao da oskrnavi čudotvornu bogorodičinu ikonu.

 

Bio je imućan, mlad i zdrav. Uz sve to bio je nagle i preke naravi.

– Kakav Bog?! – imao je običaj da govori – Bog je ovde, pokazujući rukom, udarajući se po džepu.

naprasiti trgovac

– Novac je moja svetinja nad svetinjama! – pričao je stalno.

Često je išao po vašarima i trgovao stokom. Posle uspele trgovine veselio se sa društvom.

Jednom se tako vraćao pijan kući pored samog manastira. Bio je mali svetac. Nekoliko žena i dece stajali su pored manastirske vodice, vadili vodu iz dubokog bunara i pili je sa strahopoštovanjem. Nad bunarom, u jednom stoletnom hrastu, bila je smeštena čudotvorna ikona Majke Božje.

Kada je on naišao i video pobožne žene kako se klanjaju svetoj ikoni, njega obuze bes i poče da viče:

– Čemu se klanjate? Ja ću vam ubiti tog vašeg Boga! Evo, da vidite šta ja mogu!

On skoči s konja i uputi se prema vodici. Bio je prilično napit, ali se usiljavao da ide uspravno. U grupi žena nastade uznemirenost. Kada ga videše kako se, posrćući, primiče vodici, žene se razbegoše.

Došavši do hrasta on stade, izvadi iz džepa jednu ogromnu britvu, rasklopi je i ustremi se prema ikoni gunđajući:

– Daću ja tebi! Sad ćeš skončati, čudotvorko, zauvek!

Pošto je ikona bila obešena malo poviše na drvetu, on se podiže na prste i snažno zamahnu rukom. Oštrica prvo zapara ispucalu hrastovu koru, a zatim se naglo zaklopi i duboko mu se zaseče u dlan, povredivši mu žile iznad šake.

Krv šiknu kao iz šmrka. Bled kao krpa, on ispusti britvu i nasloni se leđima na hrast. Zatim stisnu levom rukom desnu, da bi sprečio novi priliv krvi koja je brizgala nezadrživo. Ljudi su dotrčali iz manastira i preneli ga u selo.

– Bog se ne da ružiti, govorile su pobožne žene krsteći se.

– Presveta Bogorodica se odbranila, pričale su.

On je ostao živ, ali su mu posle toga prsti na desnoj ruci zauvek ostali zgrčeni.