(NE)OBJAŠNJIVA HEMIJA

Svako od nas se nekada u životu upitao zašto nas privlače određene osobe i zbog čega prema njima osećamo emociju već od prvog pogleda i susreta. Jednostavno, u njima su određeni atributi koji spadaju u našu sferu interesovanja.

 

Brojne psihološke studije pokazale su da iako znamo koga bismo izabrali za potencijalnog partnera, ipak ne znamo uvek razloge zašto nas je privukla baš ta određena osoba. Nesvesni deo naše ličnosti određuje ko će nas privući i koga ćemo mi privući.

privlače određene osobe

Na osnovu nedavnih istraživanja, donosimo listu faktora privlačenja koji ukazuju na atribute koji bude naša interesovanja.

1. Simetrija lica i tela

Žene nesvesno preferiraju miris muškarca koji ima simetrično telo i facijalne ekspresije. To su znaci zdravlja i vitalnosti.

2. Ličnost

Testovi su pokazali da imamo određenu sposobnost da prepoznamo kom od 5 tipova ličnosti pripada određena osoba. Tih pet tipova su savesni, ekstravertni, ugodni, otvoreni ka iskustvima i neurotični tip ličnosti. Naučnici još ne znaju tačno koje hemikalije utiču na razvoj ove sposobnosti.

3. Bolest

Nova istraživanja su pokazala da možemo nesvesno prepoznati osobu koja ima neku bakterijsku infekciju. I ljudi i životinje se trude da izbegavaju ljude koji su bolesni.

4. Genetska raznovrsnost

Postoje dokazi da ljudi mogu da prepoznaju kolika je sličnost između njihove DNK i DNK druge osobe. Dobro je izabrati osobu koja ima drugačiju DNK od naše da bi se izbegla mutacija kod potomstva. Ako kombinujemo naše gene sa genima osobe koja ima drugačije imunološke karakteristike, povećava se šansa da naši potomci imaju snažniji imuni sistem.

5. Slične crte ličnosti

Privlače nas osobe (bilo kao partneri ili prijatelji) koje imaju osobine kao i mi.

Dakle, privlačnost se zasniva na faktorima kojih nismo svesni. Kako ovo saznanje može da nam poboljša život? Dešava se da se često zbližavamo sa pogrešnim osobama. Iako ih ne biramo svesno, uvek nekako završimo sa njima.

Da li je moguće da nesvesni, primitivni deo našeg mozga privlači pogrešne tipove ljudi? Čim postanemo svesni ove činjenice, to je već prvi korak ka promeni. Imamo mogućnost da uđemo u vezu koja će funkcionisati bolje.

Autor: Marina Puzić