UMREĆU TI

umreću ti

Umreću ti.
Kud ćeš, onda,
Pusta,
Ko će tada
Da ti snove
Krade?!
Ko će tada
Da ti pršti
Usta
Kao što se
Pršte
Prve trešnje mlade?
Ko će, onda,
Kada jesen dođe,
Od opalog lišća
Na sred puta
Da ti lice slaže?!
Ko će, onda,
Da ti kaže –
Ako umrem pusta –
Ko će, tada –
Da ti pršti usta?!

EPITAF

Pesma za moju dušu

Umro bih, ali, kuda ću
Od sramote?!
Živeo sam k’o što priliči
Čoveku –
A ti si živeo k’o pas,
Živote!…

TRAG NEPOVRATA

Kad umre moja majka,
jedan će izvor,
prestati da teče.
Jedno će, srce,
ptice odneti niz polje.
Moj će se, otac, pretvoriti u zemlju
da bi u njega –
sahranili moju majku!

UZBURKANA PESMA

Da si peruška
Pa za šešir da te zadenem
Momci da me omrznu
Da kolje čupaju
A devojke da te kunu
Da ti zavide

E da si pomrčina
Prst pred okom da se izgubi
Da zalutam u tebi
Mesec da me ne nanjuši
U hrta kad se pretvori
Majka da me po celo jutro
Doziva
Samo na sokaku žene da pričaju
Kako me u oku tvome viđaju

Ti si mrva do neba narasla
Klas ti se k’o ždrebe u
Nedrima razigrao
Ptice hoće da te pozobaju
Cigani u violine da te sakriju

BUNAR

Bratu Momčilu

Kad si se ti
Rodio
Otac ti mesto
Šljive u prsa
Bunar posadio
Da budeš od zla
Jači
A ti žedan
Jer u bunaru rastu trubači

Izvor: Zlatibor.rs

Priredio: Velibor Mihić, pesnik