HEROJSKI PODVIG

Boža Mitrović bio je majstor iz Valjeva, ali i veliki heroj Prvog svetskog rata, čija je neverovatna hrabrost ostala zabeležena i dostojna je divljenja generacija Srba koje su došle posle njega i koje će tek stasati.

 

Kažu da se te noći prst pred okom nije video od neverovatne kiše. Srpska vojska je bila smeštena pored nabujale mutne Drine. Ni splavari tih dana nisu hteli da voze.

boža mitrović

Junak ove priče je iz Valjeva, odličan plivač i majstor svog zanata. Kapetan ga te noći poziva i pita da li može da prepliva Drinu i izvidi situaciju na drugoj strani, kod neprijatelja, jer drugog vojnika za taj zadatak nemamo.

Pitanje nije bilo ni završeno, vitez ove priče je već bio na obali spreman da uskoči u hladnu vodu. U poslednjem trenutku kapetan ugleda da se na vojnikovim leđima nalaze dva velika kotura telefonske žice teških koliko i on sam, a za posajom makaze.

– Gde ćeš sa tom žicom vojniče?

– Gospodine kapetane, kada već idem bar da napravim posao, ili ćemo nešto saznati ili se ja neću vratiti.

Zatim je kraj jednog kotura žice zavezao za drvo na našoj strani obale i ušao u neukroćenu Drinu na zaprepašćenje cele vojske koja je ostala nema.

U jednom trenutku je potonuo i više ga u mraku nisu videli. Žica se sama sa kotura razvezivala kako je on plivao. Jedva je izašao na drugu obalu. Prišunjao se do logora neprijateljske vojske, pronašao telefonski vod i povezao donete žice. Nakon nekoliko sati, vratio se nazad razmotavajući drugi kotur. Na sredini je vezao kamen kako bi žice bile u vodi.

Blatnjav, mokar, prljav i iznemogao od umora izašao je na našu obalu i rekao:

– Ko zna nemački jezik?

Kapetan u šoku, vojska u transu, uskomešali se svi, dovedoše jednog starijeg vojnika, trećepozivca, koji je znao nemački jezik.

Naš heroj još uvek mokar, povezuje žice na telefonski uređaj i od tog trenutka imali su sve tajne neprijatelja u slušalici. Hvatali su vesti sa one strane Drine o kretanju austrougarske vojske, njihovom položaju, jačini, dovozu municije… Sve!

O značaju tih informacija ne treba trošiti reči!

Sada dobro pogledajte sliku iz 1938. godine, na kojoj je skrhan i iznemogao starac. E, to je junak ove priče, vitez nad vitezovima, div kakav se retko viđa, heroj naše slobode koji je za taj podvig dobio Karađorđevu zvezdu sa mačevima!

Boža Mitrović, majstor iz Valjeva! Kakav čovek! Kakva ljudina!

Autor: Živojin Žika Petrović

Izvor: Srpska naučna TV