IZLOŽBA U NBS

Tema izložbe „Stradanje srpskog i ostalog manjinskog stanovništva na Kosovu i Metohiji 1998. godine“ govori o teroru albanskih paravojnih formacija i odnosi se samo na 1998. godinu zbog nedovoljno poznatih zločina koji su prethodili velikom stradanju srpskog i ostalog manjinskog stanovništva na Kosovu i Metohiji.

 

Muzej žrtava genocida u Beogradu organizovao je u Narodnoj banci Srbije izložbu „Stradnje srpskog i ostalog manjinskog stanovništva na Kosovu i Metohiji 1998. godine“ čiji su autori doktorand istorije na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu Bojan Đokić i muzejski savetnik dr Nenad Antonijević.

o teroru albanskih

U holu NBS na Slaviji, Nemanjina 17, ova izložba fotografija, faksimila dokumenata, štampe i knjiga trajaće do 29. novembra. Na izložbi je korišćen i materijal Muzeja žrtava genocida, sa internet sajtova dnevnog lista „Politika“, prištinskog „Jedinstva“, dnevnog lista „Glas javnosti“, časopisa „Oteta istina“, objavljene literature.

Izložbu je otvorio Bojan Đokić. Recenzent kataloga na engleskom jeziku je dr Aleksandra Kolaković, naučni saradnik Instituta za političke studije. Izložba u NBS je na srpskom jeziku jer je namenjena domaćoj javnosti, a katalog je na engleskom i namenjen svetu, inostranim bibliotekama, arhivama, muzejima i institutima.

Tema izložbe „Stradanje srpskog i ostalog manjinskog stanvništva na Kosovu i Metohiji 1998. godine“ odnosi se samo na tu godinu zbog nedovoljno poznatih zločina koji su prethodili velikom stradanju srpskog i ostalog manjinskog stanovništva na Kosovu i Metohiji tokom 1999. godine. Zločini koji su izvršeni nad licima srpske, romske i drugih manjinskih nacinalnosti od strane pripadnika paravojnih formacija prikazni su hronološkim redom.

– Cilj izložbe je objektivno informisanje domaće i svetske javnosti o zločinima izvršenim nad pripadnicima srpskog i ostalog manjinskog stanovništva od pripadnika albanskih paravojnih formacija tokom oružanih sukoba na teritoriji Kosova i Metohije. Postavili smo sebi cilj da prikažemo javnosti načine stradanja srpskog i ostalog manjinskog stanovništva na Kosovu i Metohiji tokom 1998. godine. Kroz načine stradanja mogu se nazreti metode delovanja albanskih paravojnih formacija – poručuju autori Bojan Đokić i Nenad Antonijević.

Prilikom pripremanja ove izložbe autori su se rukovodili autocenzurom jer je, kako su istakli, materijal o stradanju nepregledan, a oni su nastojali da izbegnu zgražavanje javnosti nad zastrašujućim fotografijama. Na teritoriji Kosova i Metohije teror i nasilje nad srpskim stanovništvom postojali su i ranije o čemu svedoče bogati arhivski materijali, štampa i mnogobrojna literatura.