DAR OČIŠĆENJA

Zaista, usrdna molitva pravednika može mnogo, ali mi smo grešni i često se molimo bez usrdnosti. I šta znače takve molitve? Da li su nam one uopšte od koristi ili pak moleći se tako rasejano, mi samo gubimo vreme?

 

Ne, nikada ne gubimo vreme kada se molimo i molitve su nam uvek korisne.

molitva pravednika

Ne dolazi se lako do vatrenosti u moljenju, ali do toga se može doći ako nastavimo da se molimo neprestano. Plamenu molitvu čovek zasluži posle dugog i upornog vežbanja u molitvi.

Znači, od našeg napora i skoncentrisanosti u vreme molitve može se začeti molitveni plamen u našoj duši. Isto tako, kao što se od gimnastičkih pokreta razvija toplota u hladnom telu čovekovom. Sveti Makarije Egipatski je rekao da početnička molitva uvek ima donekle gorki ukus prisiljavanja samog sebe. A lakokrila i radosna molitva to je dar blagodati.

Znači, nikada ne treba prestajati u molitvi, pa kad je vreme molitve, treba da se moliš i ako nisi raspoložen za molitvu; bilo da te savlađuje san ili da se žuriš ujutru na posao, obavezno pročitaj svoju molitvu, ma koliko se to tebi činilo teško.

Naši grehovi smetaju molitvi. Oni kao oblaci zadržavaju zrake Božjeg blagoslova nama namenjenog. Um naš obasjan je svetlošću istine samo kada se molimo Bogu, koji je večna istina. Srce naše razgara se plamenom ljubavi samo kada se molimo Bogu, koji je lični vrhunac dobrote. Često se dešava da neko počne molitvu kao grešnik, a završi je kao pravednik; često neko pristupi molitvi sav uprljan grehovnom nečistotom, a posle molitve ode očišćen blagodaću Božjom i postane beliji od snega.

Dar takve očistitelne molitve u duši miriše kao tamjan u crkvi.

Znači, ne dajte se ničim zbuniti kada idete na molitvu. Molite se čak i ako ne osećate raspoloženje za molitvu. Molite se i kada nosite na duši veliki teret grehova. Molite se uporno i vaša molitva će mnogo značiti pred Bogom.