POLETELO LIŠĆE

poletelo lišće

Poletelo lišće daleko-daleko,
u kraj gde su ostale trešnje pod starim prozorom.
Neka ga ovaj sneg što pada nosi,
da ne zamrzne kada mene ne bude.

Napisaću pismo na deset stranica,
odneće ga stari dobri poštar,
zaškripaće kapija i kucnuće na prozor,
ali dom ćuti, onemeo stari je dom.

I nikoga da pita – kuda sam se dela?
I niko ne zna hoću li se vratiti..
I niko da se zapita jesam li uopšte živa,
odavno-odavno sam u krajevima ovim dalekim…
…………………………….
Odletelo lišće daleko-daleko,
tamo gde su ostale trešnje pod starim prozorom.
Neka ga ovaj sneg što pada nosi,
da opet procveta u proleće.. u rosi..
Iz Bresta Kirovu s ljubavlju.

prepev sa ruskog na srpski jezik: Veselinka Stojković

 

ПОЛЕТЕЛИ ЛИСТЬЯ

Полетели листья далеко-далеко,
в край, где остались вишни под старым окном.
Пусть их занесёт свежевыпавший снег,
чтобы не замёрзли, когда меня нет.

Напишу письмо я на десять листов,
принесёт его старичок-почтальон,
проскрипит калиткой и стукнет в окно,
только дом молчит, онемел старый дом.

И никто не спросит, куда понесло?
И никто не знает, вернусь-ли назад..
И никто не вспомнит жила-ли вообще
я давным-давно в этих дальних краях……….
………………………………………
Улетели листья далеко-далеко,
в край, где остались вишни под старым окном.
Пусть их занесёт свежевыпавший снег,
только б расцветали опять по весне..
Из Бреста в Киров с любовью.