PREKINUTE REČI

prekinute reči

Ako te ništa ne vezuje za mene, samo reči
Ako više ni one, ako ti tek tako
ako me dižeš visoko iznad svoga obraza
ako na ivici vrtloga prepodnevih pod nama
ako me zagrljajem ukalemljuješ u sebe
ako u plemenito divlje
ako nisam koji jesam, ako bivam što jesi
ako se vraćaš u moje popodneve
ako grozd u tvojoj torbici, ako pola hleba
ako ničega drugog da ti dam u zamenu nemam
ako tek pesma, ako kopija moja
ako prekinute reči
ako reči
ako slepo
ako tek tako ako.

Prepev s mađarskog: Veselinka Stojković

FELSZAKADT SZAVAK – Gaal Aron

Ha nincs, ami megtart, csak a szavak
ha azok se mar, ha te magad
ha magasra tartasz arcod folott
ha az alattunk örvénylő delelottokon
ha öleléseddel magadba oltasz
ha nemesbe vadat
ha nincs, aki voltam, ha leszek, aki vagy
ha delutanjaimba visszatersz
ha szatyrodban furt szolo, ha fel kenyer
ha cserebe adnom nincs semmi masom
ha csak a vers, ha csak hasonmasom
ha felszakadt szavak
ha szavak
ha vak
ha ha.